Статті з помітками сенсибілізовані Т-лімфоцити

ВПЛИВ ПЕНТОКСИФІЛІНУ (ТРЕНТАЛУ) НА ПРОДУКЦІЮ ЦИТОКІНІВ СЕНСИБІЛІЗОВАНИМИ Т-ЛІМФОЦИТАМИ В РАЗІ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ

На сучасному етапі розвитку проблеми в патогенезі бронхіальної астми в дітей все більшого значення мають прозапальні цитокіни сенсибілізованих Т­-лімфоцитів ФНО-­α, ІЛ-­4, ІЛ-­1β, рівень яких у сироватці крові наростає від легкого до тяжкого перебігу бронхіальної астми. Імунна система здійснює контроль антитілами цих цитокінів, достовірність якого визначається в разі середньотяжкого і тяжкого перебігу захворю­ вання. Засвідчено, що […]

Експериментально- клінічне обґрунтування бронхоконстрикторних властивостей прозапальних цитокінів у разі бронхіальної астми в дітей

У патогенезі бронхіальної астми в дітей незалежно від особливостей етіології розвивається аутоімунний компонент, що запускає продукцію сенсибілізованими Т-лімфоцитами прозапальних цитокінів, які зумовлюють розвиток хронічного алергічного запалення в бронхолегеневій системі. Мета роботи — вивчення в експерименті прозапальних цитокінів сенсибілізованих Т-лімфоцитів, що мають бронхоконстрикторні властивості. Результати досліджень — на розробленій експериментальній моделі бронхіальної астми в морських свинок […]