Статті з помітками післядипломна освіта

ДІЛОВА (РОЛЬОВА) ГРА ЯК СУЧАСНА ФОРМА СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ ЗА ФАХОМ «ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА ТА СПОРТИВНА МЕДИЦИНА»

Харківська медична академія післядипломної освіти Стаття присвячена проблемам сучасних форм навчання в системі післядипломної освіти. Для розгляду обрано прийом семінарського заняття у формі ділової (рольової) гри. Обґрунтовано дидактичну й методичну мету ділової гри. Надано визначення поняття «ділової гри», її види, науково-методологічне підґрунтя, етапи її підготовки та проведення. Визначено характерні риси й особливості проведення ділової гри. […]

Семінар-екскурсія як нова форма фахової підготовки та підвищення кваліфікації лікарів

Харківська медична академія післядипломної освіти Стаття присвячена проблемам інноваційних форм організації навчання в системі післядипломної освіти. Обґрунтовано дидактичну цінність семінарських занять. Надано визначення поняття «семінар», його мета, завдання, форми, науково-методологічне підґрунтя. Виокремлено характерні риси проведення семінарських занять у системі післядипломної освіти. З’ясовано особливості організації та проведення семінару-екскурсії для лікарів лікувальної фізкультури, лікувальної фізкультури та спортивної […]

Роль семінарського заняття під час підготовки лікарів-фтизіатрів на циклі інтернатури за фахом «пульмонологія і фтизіатрія»

Оброблено й систематизовано дані про роль семінарів на циклі інтернатури за фахом «пульмонологія і фтизіатрія» в структурі післядипломної освіти. Показано необхідність застосування певних методологічних підходів до проведення семінарського заняття у лікарів-інтернів, а також постійне їхнє вдосконалення. Залежно від аудиторії визначено дефекти й переваги різних видів семінарських занять.

Особливості підготовки ентомологів у післядипломній освіті

Харківська медична академія післядипломної освіти Висвітлено особливості післядипломної підготовки фахівців лабораторних центрів Державної санітарно-епідеміологічної служби України з ентомології, а також зв’язок ентомології з іншими науками та спеціальностями.

Використання інтегрованого навчання на кафедрі патологічної анатомії

Обговорюється використання інтегрованого навчання в курсі суміжних циклів кафедри патологічної анатомії. Аудиторією є лікарі-інтерни хірурги і фтизіатри. Мета — формування в лікарів цілісного уявлення про патологічну анатомію різноманітних захворювань.

Міждисциплінарна інтеграція післядипломної підготовки лікарів на кафедрі наркології ХМАПО у сфері діагностики станів сп’яніння

Для підвищення фахового рівня лікарів різного профілю з проблем експертизи гострої алкогольної й інших інтоксикацій кафедрою наркології ХМАПО розроблено та здійснюється новий цикл тематичного удосконалення «Діагностика станів сп’яніння».

Перинатальна ультразвукова діагностика вроджених вад серця як крок генетичного моніторингу (досвід навчання)

Уроджені вади серця залишаються найпоширенішими дефектами під час народження та основною причиною летальності немовлят від уроджених аномалій.