Статті з помітками навчання

РОЛЬ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У НАБУТТІ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

Наведено дані стосовно значущості різних джерел медичної інформації для студентів-медиків. Засвідчено, що майже 95 % студентів старших курсів планують продовжувати медичну кар’єру після закінчення університету. Визначено, що студенти вищого медичного навчального закладу під час підготовки до занять опираються здебільшого на методичні посібники, матеріали аудиторних занять, протоколи МОЗ України. Водночас як вітчизняна, так і закордонна наукова продукція не знаходить широкої […]

ШЛЯХ ДОВЖИНОЮ В 95 РОКІВ, ДОСЯГНЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА НАДІЯ НА ЇХ ЗВЕРШЕННЯ

Висвітлено основні віхи становлення та розвиток Харківської медичної академії після­дипломної освіти за 95 років. Нині це один із потужних відомих у світі вищих закладів України. У структурі академії 72 кафедри, 5 факультетів (терапевтичний, хірургічний, педіатричний, громадського здоров’я, загальної практики — сімейної медицини). В академії діють спеціалізовані вчені ради з захисту докторських дисертацій: педіатрія, медична психологія, […]

ПРОБЛЕМИ ОСВІТЯНСЬКОГО ПРОЦЕСУ ТА РОЗВИТОК ПЕРЦЕПТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Комунальний заклад охорони здоров’я Харківський обласний медичний коледж Наше стрімке століття висуває величезні вимоги до психіки людини, до тих потенційних можливостей, наявних у процесах перцепції (сприйняття, пам’ять, мислення). В основі складного процесу побудови образу сприйняття лежать системи внутрішньоаналізаторних і міжаналізаторних зв’язків. Сприйняття — це система перцептивних дій, і оволодіння ними потребує спеціального навчання і практики. […]

Ділова гра як активний метод навчання студентів та лікарів-інтернів

Ділова гра як метод навчання студентів та інтернів найчастіше проводиться на підсумкових заняттях, тому що потребує від останніх організаторських навичок, уміння приймати рішення в найкоротші терміни та добре знати обсяг надання хірургічної допомоги на етапах медичної евакуації, штати та можливості етапів.

Про викладання інтернам-невропатологам основ фізіотерапії

Наведено досвід післядипломної підготовки лікарів-інтернів неврологічного профілю в галузі фізіотерапії. Зазначено зміст програми, її обсяг, форми роботи на кафедрі фізіотерапії, курортології та відновлювальної медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти.

Навчання лабораторної та ультразвукової діагностики паразитарних інвазій

Надзвичайно актуальними залишаються питання вдосконалення викладання медичної паразитології майбутнім лікарям і підготовка грамотних, широко освічених фахівців цього профілю, що й забезпечується проведенням циклів підвищення кваліфікації на кафедрі медичної паразитології та тропічних хвороб ХМАПО.