Статті з помітками лікування

Виявлення серологічних маркерів вірусу Епштейна–Барр у дітей із гіпертрофією глоткового мигдалика і секреторним середнім отитом

Харківська медична академія післядипломної освіти, *Харківська міська клінічна лікарня № 30 Серед 48 дітей, направлених ЛОР-лікарями міста на планову операцію з приводу гіпертрофії глоткового мигдалика та пов’язаним із ним секреторним середнім отитом, виявлено високий відсоток (22,9 %) інфікованих вірусом Епштейна–Барр у гострій фазі (виникнення захворювання близько місяця до обстеження) і 20 інфікованих раніше дітей. Доцільно […]

Аналіз ускладнень амбулаторного стоматологічного прийому

Проведено детальний аналіз частоти та структури ускладнень амбулаторного стоматологічного прийому. Також виділено спектр та якість проведених діагностичних, терапевтичних та лікувальних стоматологічних амбулаторних заходів. Деталізовано клінічну симптоматику, її перебіг залежно від якості та обсягу виконаних лікувальних заходів. На підставі вивченого матеріалу дійшли висновків та надали рекомендації щодо діагностичних та лікувальних заходів. Рекомендовано дотримання етапів стандартів діагностики […]

Оптимізація купірування болючого синдрому у хворих із гострою анальною тріщиною

Наведено результати ефективності використання наркотичного анальгетика налбуфіну гідрохлориду у 40 хворих на гостру анальну тріщину з метою купірування больового синдрому та сфінктероспазму. Використання налбуфіну гідрохлориду в купіруванні больового синдрому є патогенетично обґрунтованим, що сприяє загоєнню рани та видужанню пацієнтів.

Результати стаціонарного лікування хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип

Подано аналіз особливостей клінічного стану та результатів стаціонарного лікування хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип за 2011–2012 рр. (за даними експертної оцінки архівних історій хвороби).

Шляхи підвищення ефективності терапії запальних захворювань печінки в дітей раннього віку

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», Київ Удосконалений за рахунок імуномодуляторів, антифібротичних та коригуючих жирно-кислотний спектр препаратів комплекс лікування на тлі оптимізованої нутритивної підтримки в дітей раннього віку з гепатитами позитивно впливає на динаміку захворювання за показниками активності запального процесу в печінці. Прогностично сприятливі зміни за показниками імунної відповіді та процесів метаболізму сполучної […]

Особливості клінічного перебігу, обстеження та лікування хворих на фіброаденому молочної залози

Проведено аналіз клінічного обстеження хворих на фіброаденому молочної залози, виявлено особливості сонографічного та мамографічного зображення пухлини. На підставі отриманих результатів визначено, що в диференційній діагностиці фіброаденоми і малих форм раку молочної залози необхідно розширяти показання для ексцизійної біопсії та проведення негайного гістологічного дослідження, особливо за непальпатованих вогнищевих утворень.