Статті з помітками класифікація

ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ НИЖНІХ КІНЦІВОК У ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

Харківська медична академія післядипломної освіти Розглянуто проблему діагностики, класифікації варикозної хвороби нижніх кінцівок і про­ філактики її ускладнень. Наведено дані літератури щодо медикаментозного лікування, засто­ сування компресійної терапії та сучасних методів хірургічної корекції венозної гемодинаміки. Детально подано показання та протипоказання, імовірні ускладнення й ефективність кожного методу усунення варикозного синдрому. Визначено, що розвиток тяжких ускладнень варикозної […]

ЗАСТОСУВАННЯ ЛАБІОМЕТРІЇ В МЕТОДИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ ВЕРХНЬОЇ ГУБИ В РАЗІ ВИЗНАЧЕННЯ ОКЛЮЗІЙНОЇ ПЛОЩИНИ ПРОТЕЗІВ У ХВОРИХ ІЗ ПОВНОЮ ВІДСУТНІСТЮ ЗУБІВ

Харківський національний медичний університет Запропоновано класифікацію співвідношення альвеолярних відростків беззубих щелеп за результа­ тами експериментальних і клінічних досліджень, спрямованих на поліпшення якості протезів. Наведені оригінальні розробки дають змогу запобігати, визначати й усувати дефекти в протезах на етапах їх виготовлення. Апробація в клініці цих розробок підтвердила доцільність їх застосування для відновлення функції вживання їжі, чіткості й […]

Клінічні дослідження анатомо-топографічних індивідуальних особливостей жувального апарату у хворих із повною відсутністю зубів

Харківський національний медичний університет За результатами клінічних досліджень, спрямованих на поліпшення якості протезів, запропоновано класифікацію співвідношення коміркових відростків беззубих щелеп і типів довжини губ. Перш за все для здійснення точної орієнтації оклюзійної поверхні штучних зубних рядів у ротовому просторі в сагітальній, трансверзальній і вертикальній площинах, ураховуючи індивідуальні анатомо-топографічні особливості жувального апарату. Ці завдання можна розв’язувати на етапах […]