Статті з помітками бронхіальна астма

ПРИНЦИПИ ІМУНОКОРИГУЮЧОЇ ТЕРАПІЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ

Наведено дані застосування імунокоригуючої терапії у дітей, хворих на бронхіальну астму. У сироватці крові виділено комплекси аутоантитіл із H1-блокаторами гістаміну першого покоління тавегілом і супрастином, оскільки їхня хімічна структура сприяє їх комплексації з білками на поверхні клітин-мішеней. Це забезпечує зняття аутоімунних реакцій у бронхолегеневій системі шляхом інгібуючої дії, які виробляють на них антиідіотипічні антитіла. Ефект […]

ВПЛИВ ПЕНТОКСИФІЛІНУ (ТРЕНТАЛУ) НА ПРОДУКЦІЮ ЦИТОКІНІВ СЕНСИБІЛІЗОВАНИМИ Т-ЛІМФОЦИТАМИ В РАЗІ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ

На сучасному етапі розвитку проблеми в патогенезі бронхіальної астми в дітей все більшого значення мають прозапальні цитокіни сенсибілізованих Т­-лімфоцитів ФНО-­α, ІЛ-­4, ІЛ-­1β, рівень яких у сироватці крові наростає від легкого до тяжкого перебігу бронхіальної астми. Імунна система здійснює контроль антитілами цих цитокінів, достовірність якого визначається в разі середньотяжкого і тяжкого перебігу захворю­ вання. Засвідчено, що […]

ЗАСТОСУВАННЯ ІНДУКТОРА ІНТЕРФЕРОНУ (ЦИКЛОФЕРОНУ) В ПРОТОКОЛІ ТЕРАПІЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ

Зазначено, що перспективним напрямком у вдосконаленні методів терапії бронхіальної астми в дітей є включення в протокол базисної терапії імуномодулюючих препаратів. Проведено оцінку імуномодулюючих властивостей індуктора інтерферону (циклоферону) в прото- колі терапії бронхіальної астми в дітей. Подано результати досліджень: застосування індуктора інтерферону — циклоферону в поєднанні з препаратами базисної терапії має імунокоригувальну дію на фагоцити: відновлення […]

ІМУНОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ У РАЗІ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ

В імуногенезі бронхіальної астми (БА) в дітей усе більше уваги дослідники приділяють цитокінам сенсибілізованих Т-лімфоцитів — фактору некрозу пухлини — a (ФНП-α), інтерлейкіну 4 (ІЛ-4) й інтерлейкіну 1b (ІЛ-1b). Гіперпродукція даних цитокінів в організмі хворих на БА дітей, згідно з фізіологічними механізмами, повинна регулюватися самою імунною системою, її гуморальною ланкою через контроль антитілами прозапальних цитокінів. […]

Експериментально- клінічне обґрунтування бронхоконстрикторних властивостей прозапальних цитокінів у разі бронхіальної астми в дітей

У патогенезі бронхіальної астми в дітей незалежно від особливостей етіології розвивається аутоімунний компонент, що запускає продукцію сенсибілізованими Т-лімфоцитами прозапальних цитокінів, які зумовлюють розвиток хронічного алергічного запалення в бронхолегеневій системі. Мета роботи — вивчення в експерименті прозапальних цитокінів сенсибілізованих Т-лімфоцитів, що мають бронхоконстрикторні властивості. Результати досліджень — на розробленій експериментальній моделі бронхіальної астми в морських свинок […]

Антимікробні властивості дикарбонових амінокислот (l-глутамінової та l-аспарагінової) у комплексному протоколі лікування бронхіальної астми в дітей

Перспективним напрямком у вдосконаленні антимікробної хіміотерапії інфекційних та інфекційно-алергічних захворювань, у тому числі й бронхіальної астми в дітей, визнано виявлення супутніх антимікробних засобів у препаратів іншого клінічного призначення. Мета роботи — вивчення антимікробних властивостей L-аспарагінової амінокислоти (панангін) і L-глутамінової амінокислоти (глутамінова кислота). Результати досліджень — ізомери дикарбонових амінокислот мають антимікробну активність до грампозитивних і грамнегативних […]

Роль реакцій уповільненої гіперчутливості в разі бронхіальної астми в дітей

На достатньому фактичному матеріалі показані особливості змін показників маркерів клітинного імунітету в дітей, хворих на бронхіальну астму. Виявлено зміни за гіпосупресивним типом маркерів CD3, CD8 та B-лімфоцитів — CD19, підвищення на їх тлі CD95. Зазначені зміни є патогенетичною основою для розвитку реакцій гіперчутливості вповільненого типу та хронічного запалення в бронхолегеневій системі та поглиблення тяжкості перебігу […]