Статьи с метками вроджені вади серця

Ехографічні зображення і постнатальні результати при антенатальному виявленні кардіальних аномалій плода

Проведено аналіз перинатальних та віддалених результатів за різних варіантів кардіальних аномалій плода, а також ехограм, що ілюструють їх ехографічну семіотику. Проаналізовано особливості антенатальних ехокардіографічних зображень і постнатальних клінічних результатів 75 випадків: у 55 кардіальні аномалії виявлялися й архівувалися на антенатальному етапі (після 22 гестаційних тижнів), у 20 випадках антенатальні зміни ехокардіографічної картини не супроводжувалися клінічними […]

Аналіз поєднання вроджених вад серця з вродженими аномаліями інших органів і систем

Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького Проведено аналіз структури вроджених вад серця за множинних аномалій розвитку та встановлено частку несерцевих вад розвитку в дітей з уродженими вадами серця. Вивчення поліорганних вроджених аномалій дозволить краще зрозуміти їх етіологію та патогенез виникнення.

Перинатальна ультразвукова діагностика вроджених вад серця як крок генетичного моніторингу (досвід навчання)

Уроджені вади серця залишаються найпоширенішими дефектами під час народження та основною причиною летальності немовлят від уроджених аномалій.