Статьи с метками вісфатин

Роль адипокінів у регуляції кісткового ремоделювання в разі моделювання порушень глюкокортикоїдами

Харківська медична академія післядипломної освіти Вивчено рівень адипокінів у щурів із моделями порушень ремоделяції кісткової тканини дією глюко­кортикоїдів. У разі окремої дії глюкокортикоїдів знижується рівень адипонектину. За поєднання чинників порушення ремоделювання підвищується рівень обох адипокінів.