Статьи с метками вірус папіломи людини

Діагностична цінність кількісного вірусного навантаження за впл-асоційованої патології шийки матки

Комплексно обстежено 148 пацієнток із пато­логією шийки матки. Якісне та кількісне визначення ДНК вірусу папіломи людини проведено за допо­могою мультипраймерної полімеразної ланцюго­вої реакції тест-системи «АмпліСенс» у режимі реального часу. Визначено збільшення рівня вірусного навантаження вірусом папіломи людини у зв’язку з тяжкістю цервікальних уражень. Отримані результати демонструють доцільність включення кількісної оцінки вірусного навантаження в алго­ритм обстеження […]