Статьи с метками ультразвукова діагностика

Ехографічні зображення і постнатальні результати при антенатальному виявленні кардіальних аномалій плода

Проведено аналіз перинатальних та віддалених результатів за різних варіантів кардіальних аномалій плода, а також ехограм, що ілюструють їх ехографічну семіотику. Проаналізовано особливості антенатальних ехокардіографічних зображень і постнатальних клінічних результатів 75 випадків: у 55 кардіальні аномалії виявлялися й архівувалися на антенатальному етапі (після 22 гестаційних тижнів), у 20 випадках антенатальні зміни ехокардіографічної картини не супроводжувалися клінічними […]

Перинатальна ультразвукова діагностика вроджених вад серця як крок генетичного моніторингу (досвід навчання)

Уроджені вади серця залишаються найпоширенішими дефектами під час народження та основною причиною летальності немовлят від уроджених аномалій.