Статьи с метками цукровий діабет 2 типу

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ВУГЛЕВОДНОГО ТА ЛІПІДНОГО ОБМІНІВ ПРИ РІЗНИХ ВАРІАНТАХ НЕСПРИЯТЛИВОГО ПЕРЕБІГУ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ НА ІХС ПОЄДНАНО З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ

Probl bezperervnoï med osv nauki. 2019; 35(3): 73-79. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.03.073 Повний текст (PDF) Нині є перспективним пошук доступних показників для більш раннього визначення несприятливих ознак прогресування ХСН, які з високою чутливістю та специфічністю дадуть змогу виділити хворих на ІХС поєднано з ЦД 2 типу з високим ризиком несприятливого перебігу ХСН, що дасть змогу вибрати адекватне та […]

РОЛЬ ГРЕЛІНУ У ФОРМУВАННІ КОМОРБІДНОГО ПЕРЕБІГУ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ

Probl bezperervnoï med osv nauki. 2019; 35(3): 48-56. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.03.048 Повний текст (PDF) Вивчено роль греліну в механізмах формування коморбідного перебігу ГЕРХ із ЦД 2 типу в осіб молодого віку з урахуванням окисного стресу. Досліджено чотири групи пацієнтів, що страждають на ГЕРХ із ЦД 2 типу легкої і середньої тяжкості та ізольованою ГЕРХ. Установлено, що в […]

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РІВНЯ НОВИХ МАРКЕРІВ ЗАПАЛЕННЯ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ТА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ ІЗ ЧИННИКАМИ СЕРЦЕВО-СУДИННОГО РИЗИКУ

Харківський національний медичний університет Сучасний стан діагностики та лікування пацієнтів із артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2 типу характеризується пошуком якісно нових біомаркерів запалення. Представлені результати визначення взаємозв’язку Р‑селектину, галектину‑3 та чинника ростової диференціації 15 у хворих на артеріальну гіпертензію поєднано з цукровим діабетом 2 типу у плазмі крові з різними чинниками, що впливають на […]

ВЗАЄМОЗВʼЯЗОК МІЖ КОЕФІЦІЄНТОМ АТЕРОГЕННОСТІ ТА РІВНЕМ РОЗЧИННОЇ ФОРМИ МОЛЕКУЛИ АДГЕЗІЇ СУДИННОГО ЕНДОТЕЛІЮ 1 ТИПУ В ОСІБ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ І ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ

PUMTS. 2018; 29(2): 82-85 https://doi.org/10.31071/promedosvity2018.02.082 Сумський державний університет Проаналізовано зв’язок між рівнем розчинної форми молекули адгезії судинного ендотелію 1 типу та коефіцієнтом атерогенності в осіб з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом 2 типу. Обстежено 96 осіб з артеріальною гіпертензією та супутнім цукровим діабетом 2 типу (І група), 25 осіб із артеріальною гіпертензією (ІІ група), 15 […]

Вплив терапії коензимом Q10 на показники дисинхронії міокарда і рівні маркерів запалення у хворих на хронічну серцеву недостатність у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу

У дослідженні брали участь 61 пацієнт, які отримували стандартну терапію ішемічної хвороби серця, хронічної серцевої недостатності і цукрового діабету 2 типу. Крім того, 31 пацієнту, відібраному випадковим чином, до схеми лікування було включено препарат коензим Q10 у дозі 60 мг/доб протягом 3 міс. Визначення рівнів сироваткових маркерів запалення проводили за допомогою імуноферментного аналізу. Для виявлення […]

Значення рівнів маркерів запалення у хворих на хронічну серцеву недостатність, цукровий діабет 2 типу та дисинхронію міокарда

Харківська медична академія післядипломної освіти Досліджено інтенсивність запальної відповіді у хворих на ішемічну хворобу серця, поєднану з хронічною серцевою недостатністю та цукровим діабетом 2 типу залежно від наявності дисинхронії міокарда. Обстежено 83 пацієнти з хронічною серцевою недостатністю IІ–ІІІ функціонального класу (NYНA), із них у 53 пацієнтів діагностовано цукровий діабет 2 типу, а в 30 не […]

Патогенетичні механізми та значення дисинхронії серця в розвитку хронічної серцевої недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу

Харківська медична академія післядипломної освіти Розглянуто роль дисинхронії міокарда в патогенезі хронічної серцевої недостатності. Подано харак­теристику показників дисинхронії лівого шлуночка у хворих на цукровий діабет 2 типу та проаналі­зовано частоту типів механічної дисинхронії у цієї когорти пацієнтів. Визначено чутливість та специфічність ехокардіографічних показників дисинхронії у хворих на хронічну серцеву недостатність, асоційовану з цукровим діабетом 2 типу й […]