Статьи с метками цитокіни

ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ ЯК ЧАСТИНА ПАТОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

PUMTS. 2020; 37(1): 62-66. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.01.062 Реакція фізіологічної системи сполучної тканини (СТ) відіграє одну з ключових ролей у процесі відповіді макроорганізму на пошкодження, що, врешті-решт, визначає адаптивні можливості організму. Сучасні досягнення фундаментальних наук і практичної медицини свідчать про те, що хоча патологічні процеси різної етіології мають свої особливості на рівні організму, на базових рівнях біологічної організації, […]

РОЛЬ ПРОЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ В АКТИВАЦІЇ ЛАТЕНТНОЇ ВНУТРІШНЬОКЛІТИННОЇ ІНФЕКЦІЇ ПРИ АУТОІМУННИХ РЕВМАТИЧНИХ ХВОРОБАХ І ТУБЕРКУЛЬОЗІ

PUMTS. 2019; 36(4): 49-55. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.04.049 Повний текст (PDF) Відповідно до сучасної концепції, провідну роль у розвитку аутоімунних ревматичних хвороб поряд з аутореактивними клонами Т- і В-лімфоцитів, відіграють медіатори міжклітинної взаємодії — цитокіни. Провідна роль цитокінів у патоґенезі захворювання людини дискутується з 90-х років ХХ ст. Становлячи собою поліпептидні молекули, цитокіни є плейотропними за біологічними функціями. […]

ЦИТОКІНОВИЙ СТАТУС ДІТЕЙ З ХРОНІЧНОЮ ВЕБ-ІНФЕКЦІЄЮ ДО ТА ПІСЛЯ РЕВАКЦИНАЦІЇ ВІД КОРУ

ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України» Ефективна вакцинація від кору дітей з хронічною герпесвірусною інфекцією є актуальною, особливо в період зростання захворюваності на кір в Україні. У 68 дітей з хронічною ВЕБ-інфекцією досліджено вплив цитокінів на вироблення захисних IgG до вірусу кору після ревакцинації вакциною Приорікс. Доведено, що рівні певних […]

ЗАСТОСУВАННЯ ІНДУКТОРА ІНТЕРФЕРОНУ (ЦИКЛОФЕРОНУ) В ПРОТОКОЛІ ТЕРАПІЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ

PUMTS. 2017; 25(2): 39-48. https://doi.org/10.31071/promedosvity2017.02.039 Зазначено, що перспективним напрямком у вдосконаленні методів терапії бронхіальної астми в дітей є включення в протокол базисної терапії імуномодулюючих препаратів. Проведено оцінку імуномодулюючих властивостей індуктора інтерферону (циклоферону) в прото- колі терапії бронхіальної астми в дітей. Подано результати досліджень: застосування індуктора інтерферону — циклоферону в поєднанні з препаратами базисної терапії має […]

РОЛЬ МАРКЕРІВ ЗАПАЛЕННЯ В РАЗІ ПОРУШЕНЬ КІСТКОВОГО РЕМОДЕЛЮВАННЯ

PUMTS. 2017; 25(2): 49-53. https://doi.org/10.31071/promedosvity2017.02.049 Вивчено роль маркерів запалення (на прикладі рецепторного антагоніста інтерлейкіну-1 і галектину-3) у регуляції процесів кісткового ремоделювання в разі різноманітних експериментальних моделей його порушень. Виявлено зниження щільності кістки в експериментальних групах тварин порівняно з контрольною групою. У сироватці крові експериментальних тварин спостерігався дисбаланс рівнів про- і протизапальних цитокінів, що зумовлене сукупним […]

ДО ПИТАННЯ ПРО РОЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ В РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМНОЇ ВІДПОВІДІ НА ПОШКОДЖЕННЯ

Харківська медична академія післядипломної освіти На основі загальних положень про функціональну систему сполучної тканини, запально-репаративну реакцію як стереотипну реакцію відповіді на ушкодження відповідно до адаптаційних резервів сполучної тканини розглянуто питання міжклітинних взаємодій і дисбалансу в системі цитокінів. Викладено сучасні уявлення про походження і функції клітин фібробластичного ряду (прогеніторних клітин, фібробластів, міофібробластів, фіброкластів, фіброцитів) та їх […]

Експериментально- клінічне обґрунтування бронхоконстрикторних властивостей прозапальних цитокінів у разі бронхіальної астми в дітей

У патогенезі бронхіальної астми в дітей незалежно від особливостей етіології розвивається аутоімунний компонент, що запускає продукцію сенсибілізованими Т-лімфоцитами прозапальних цитокінів, які зумовлюють розвиток хронічного алергічного запалення в бронхолегеневій системі. Мета роботи — вивчення в експерименті прозапальних цитокінів сенсибілізованих Т-лімфоцитів, що мають бронхоконстрикторні властивості. Результати досліджень — на розробленій експериментальній моделі бронхіальної астми в морських свинок […]