Статті з помітками структуризація

ЛОГІСТИКА ЗМІН ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛІЖКОВОГО ФОНДУ У ВЕЛИКИХ МІСТАХ

Харківська медична академія післядипломної освіти Розвиток національної системи охорони здоров’я України включає розв’язання завдання щодо функціонування ліжкового фонду стаціонарів бюджетних медичних закладів усіх рівнів підпорядкування. Cвітовий досвід доводить, що оптимальним шляхом є його структуризація за функціональною ознакою. Виділяють стаціонари інтенсивної лікарняної медичної допомоги, тривалого перебування та цілодобового лікарського нагляду, медичного нагляду — сестринської допомоги, а […]