Статьи с метками системна гемодинаміка

ЗМІНИ ГЕМОДИНАМІКИ У РАЗІ НЕУСКЛАДНЕНИХ ГІПЕРТОНІЧНИХ КРИЗІВ

PUMTS. 2021; 41(1): 63-69. https://doi.org/10.31071/promedosvity2021.01.063 Мета роботи — поліпшити результати лікування неускладнених гіпертонічних кризів на догоспітальному етапі шляхом вивчення стану системної гемодинаміки, визначення балансу вегетативної нервової системи у хворих на артеріальну гіпертензію в разі неускладнених гіпертонічних кризів. Проведено дослідження 206 хворих із документованою гіпертонічною хворобою II стадії, 75 осіб мали стабільний перебіг захворювання, яких було […]