Статьи с метками саркома матки

ВМІСТ МАТРИКСНОЇ МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗИ-9 У ПАЦІЄНТОК ІЗ МЕЗЕНХІМАЛЬНИМИ ПУХЛИНАМИ МАТКИ

PUMTS. 2018; 29(2): 70-74 https://doi.org/10.31071/promedosvity2018.02.070 ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» Матриксна металопротеїназа-9 відіграє значну роль під час прогресування процесу. Підвищення її активності супроводжує прогресування остеосарком, фіброзних новоутворень і сарком м’яких тканин. Усе це дає підставу припустити, що дані про вміст цієї металопротеїнази в пацієнток із мезенхімальними пухлинами матки можуть бути […]

Особливості морфології сарком матки

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» Саркоми матки є рідкісними пухлинами, що складають менше 1 % серед усіх злоякісних пухлин жіночої статевої системи та 2–5 % від усіх злоякісних новоутворень тіла матки. Найчастіше спостерігаються карциносаркома, лейоміосаркома й ендометріальна стромальна саркома; на частку всіх інших видів сарком матки припадає 5–10 %. Подано […]