Статьи с метками ретроперитонеальний доступ

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕТРОПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ТА ТРАНСАБДОМІНАЛЬНОГО ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ДОСТУПІВ У ХВОРИХ ІЗ РІЗНИМ ПЕРЕБІГОМ ГІДРОНЕФРОЗУ

Харківський національний медичний університет, *Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» Харківського національного медичного університету Проведено порівняльний аналіз терапевтичної ефективності ретроперитонеального та трансабдомінального лапароскопічних доступів у пацієнтів із первинним та вторинним перебігом гідронефрозу. Визначено, що ретроперитонеальний доступ за основними показниками періопераційного періоду, вмістом інтерлейкіну 6 та параметрами ефективності співставний з трансабдомінальним, але за маркером тяжкості хірургічної травми […]

Критерії вибору доступу і оптимізація хірургічної тактики при нефректомії у хворих на термінальний гідронефроз

Харківський національний медичний університет Визначено критерії вибору малоінвазивного хірургічного доступу в разі нефректомії у хворих на тер­мінальний гідронефроз. Установлено, що ретроперитонеальний і трансабдомінальний лапароскопічні доступи за травматичністю вірогідно не відрізняються між собою; мануально-асистований лапароско­пічний доступ має ознаки більшої травматизації тканин хворого, однак для хірурга полегшує проведення операції і створює можливість вилучення видаленої нирки через hand-port. […]

Можливості ендовідеохірургічного лікування хворих на гідронефроз, зумовлений нефроптозом

Харківський національний медичний університет Під час дослідження визначено можливості ендовідеохірургічного втручання в разі хірургічного лікування хворих на гідронефроз, що спричинений нефроптозом. Визначено особливості інтра- й післяопераційного періодів у цих хворих залежно від доступу (ретроперитонеального або трансабдомінального) і застосування стандартного чи міні-лапароскопічного інструментарію. З’ясовано, що переважним є використання ретроперитонеального доступу з міні-лапароскопічним інструментарієм.