Статьи с метками психотерапія

СУЧАСНА КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА СТОМАЛГІЮ

PUMTS. 2017; 25(2): 58-62. https://doi.org/10.31071/promedosvity2017.02.058 Висвітлено питання стомалгії як симптому багатьох захворювань, у тому числі й неврогенних. Вивчено патогенетичний зв’язок стомалгії зі психосоматичною патологією. Розроблено методику лікування із застосуванням низьких температур (кріотерапія) в комплексі з препаратами статевих стероїдних гормонів для місцевого застосування. Установлено, що низькотемпературний вплив викликає виражений анестезуючий ефект, підсилює трофічні, регенераторні процеси. Відзначено, […]

Психотерапія непсихотичних порушень психічної сфери у хворих, які перенесли гострі соматичні стани

Метою дослідження було вивчення порушень психічної сфери у хворих із гострими станами соматичного профілю на підставі клініко-психопатологічного й психодіагностичного дослідження для розробки психотерапевтичних програм їх супроводу. Отримані дані свідчили, що в соматичних хворих у структурі гострих станів у більшості випадків розвиваються порушення психіки у вигляді нозогенних реакцій психічної дезадаптації. Основними принципами побудови психокорекційної програми були […]

Клініка і терапія розладів психіки та поведінки екстремально-психогенного походження

Подано сучасні дані про психогенні розлади, які спостерігають під час і безпосередньо після надзвичайних ситуацій. Ці розлади об’єднано в 4 групи: непатологічні (фізіологічні) реакції, патологічні реакції, невротичні стани та реактивні психотичні стани. У віддаленому періоді у постраждалих розвиваються посттравматичні стресові розлади або хронічні зміни особистості внаслідок перенесеної катастрофи. Наведено сучасні дані щодо психотерапії і фармакотерапії […]

Стратегія розвитку психотерапії і медичної психології в Україні в умовах реформування галузі охорони здоров’я

Протягом останніх 20 років в Україні фактично відновлено дію психіатричної допомоги, розроблено нормативно-правову базу психотерапії, також створено психотерапевтичну мережу в усіх регіонах України.