Статті з помітками профконсультація

СУЧАСНІ АСПЕКТИ МЕДИЧНОГО ІНФОРМУВАННЯ ПІДЛІТКІВ У ВИПАДКУ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ

ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків» НАМН України Увагу акцентовано на важливості розв’язання питання професійного самовизначення і вибору професії. Зазначено, що кожна професія висуває свої вимоги як до індивідуальних якостей, так і до психофізіологічних особливостей і стану здоров’я. Доведено, що у зв’язку з цим важливим соціально-економічним завданням є створення та послідовний розвиток державної системи […]