Статьи с метками плід

ВПЛИВ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЇ АНЕМІЇ МАТЕРІ НА МАКРОСКОПІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НИРОК, СЕЧОВОДІВ ТА СЕЧОВОГО МІХУРА ПЛОДІВ І НОВОНАРОДЖЕНИХ

PUMTS. 2018; 29(2): 75-81 https://doi.org/10.31071/promedosvity2018.02.075 Описано макроскопічні характеристики нирок, сечоводів та сечового міхура 41 плода й 44 новонароджених, які розвивалися в умовах материнської залізодефіцитної анемії. Використовувалися морфоло- гічні та статистичні методи дослідження. Установлено, що залізодефіцитна анемія матері легкого, середнього ступенів тяжкості не впливає на ступінь вираженості часточковості, масу, довжину, ширину й товщину нирок нащадків, а […]

Місцеві імунні реакції в нирках, сечоводах, сечовому міхурі плодів та новонароджених від матерів із фізіологічною вагітністю

Описано характер місцевих імунних реакцій у нирках, сечоводах, сечовому міхурі 13 плодів та 15 новонароджених від матерів із фізіологічною вагітністю. Використовувалися морфологічні та статистичні методи дослідження. Виявлено інфільтрацію імунними клітинами в нирках, сечоводах, сечовому міхурі плодів та новонароджених від матерів із фізіологічною вагітністю, вираженіша в нирках, яка характеризувалася переважанням Т-лімфоцитів над макрофагами й В-лімфоцитами, підвищувалася […]

Ехографічні зображення і постнатальні результати при антенатальному виявленні кардіальних аномалій плода

Проведено аналіз перинатальних та віддалених результатів за різних варіантів кардіальних аномалій плода, а також ехограм, що ілюструють їх ехографічну семіотику. Проаналізовано особливості антенатальних ехокардіографічних зображень і постнатальних клінічних результатів 75 випадків: у 55 кардіальні аномалії виявлялися й архівувалися на антенатальному етапі (після 22 гестаційних тижнів), у 20 випадках антенатальні зміни ехокардіографічної картини не супроводжувалися клінічними […]