Статьи с метками пієлопластика

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕТРОПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ТА ТРАНСАБДОМІНАЛЬНОГО ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ДОСТУПІВ У ХВОРИХ ІЗ РІЗНИМ ПЕРЕБІГОМ ГІДРОНЕФРОЗУ

Харківський національний медичний університет, *Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» Харківського національного медичного університету Проведено порівняльний аналіз терапевтичної ефективності ретроперитонеального та трансабдомінального лапароскопічних доступів у пацієнтів із первинним та вторинним перебігом гідронефрозу. Визначено, що ретроперитонеальний доступ за основними показниками періопераційного періоду, вмістом інтерлейкіну 6 та параметрами ефективності співставний з трансабдомінальним, але за маркером тяжкості хірургічної травми […]

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕНДОВІДЕОСКОПІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СТАНДАРТНОГО ЛАПАРОСКОПІЧНОГО, МІНІЛАПАРОСКОПІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ТА ВІДКРИТИХ ВТРУЧАНЬ У ХВОРИХ НА ГІДРОНЕФРОЗ

Харківський національний медичний університет, *Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» Харківського національного медичного університету Проведено порівняльний аналіз терапевтичної ефективності відкритих та сучасних лапароскопічних (трансабдомінальних та ретроперитонеальних) методів лікування хворих на гідронефроз, у тому числі з використанням стандартного або мінілапароскопічного інструментарію. Удосконалено ретроперитонеальний доступ за рахунок оптимізації розташування троакарів і формування операційного простору, що дає змогу мінімізувати […]