Статьи с метками післядипломна освіта

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МЕДИЧНОГО СТАЖУВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПРАКТИКУЮЧИХ ЛІКАРІВ

PUMTS. 2019; 33(1): 11-14 https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.01.011 Повний текст (PDF) Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава Представлена важливість безперервного професійного розвитку для науково-педагогічних працівників стоматологічного профілю. Це навчання в клінічній ординатурі, магістратурі, аспірантурі, докторантурі. Для розвитку лікарів-стоматологів необхідне постійне навчання, проходження курсів тематичного вдосконалення та передатестаційних циклів, покращення медичної і стоматологічної діяльності шляхом самоосвіти й набуття світового […]

ФУНКЦІЇ КЛІНІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛІКАРІВ

Харківська медична академія післядипломної освіти На прикладі діяльності клінічних кафедр Харківської медичної академії післядипломної освіти встановлені функції, які виконує клінічна складова післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку лікарів. Вона забезпечує проведення державної атестації медичних кадрів та вводить до системи гарантування її якості. Викладачі клінічних кафедр виконують функцію незалежних експертів щодо оцінки клінічних знань, умінь та […]

ЛЕКЦІЯ ЯК ФОРМА НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЛІКАРІВ

Розглянуто роль і місце лекційного навчання в системі безперервної медичної освіти. Обговорюються основні види й особливості лекцій на післядипломному етапі підготовки лікарів. Лекція зберігає своє місце в структурі концепції безперервної професійної освіти, сприяючи поглибленню самостійної діяльності слухачів. Лекція залишається активним методом навчання, потребуючи постійного вдосконалення форм її проведення та підвищення професійної майстерності лектора. Незважаючи на […]

ДІЛОВА (РОЛЬОВА) ГРА ЯК СУЧАСНА ФОРМА СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ ЗА ФАХОМ «ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА ТА СПОРТИВНА МЕДИЦИНА»

Харківська медична академія післядипломної освіти Стаття присвячена проблемам сучасних форм навчання в системі післядипломної освіти. Для розгляду обрано прийом семінарського заняття у формі ділової (рольової) гри. Обґрунтовано дидактичну й методичну мету ділової гри. Надано визначення поняття «ділової гри», її види, науково-методологічне підґрунтя, етапи її підготовки та проведення. Визначено характерні риси й особливості проведення ділової гри. […]

Семінар-екскурсія як нова форма фахової підготовки та підвищення кваліфікації лікарів

Харківська медична академія післядипломної освіти Стаття присвячена проблемам інноваційних форм організації навчання в системі післядипломної освіти. Обґрунтовано дидактичну цінність семінарських занять. Надано визначення поняття «семінар», його мета, завдання, форми, науково-методологічне підґрунтя. Виокремлено характерні риси проведення семінарських занять у системі післядипломної освіти. З’ясовано особливості організації та проведення семінару-екскурсії для лікарів лікувальної фізкультури, лікувальної фізкультури та спортивної […]

Роль семінарського заняття під час підготовки лікарів-фтизіатрів на циклі інтернатури за фахом «пульмонологія і фтизіатрія»

Оброблено й систематизовано дані про роль семінарів на циклі інтернатури за фахом «пульмонологія і фтизіатрія» в структурі післядипломної освіти. Показано необхідність застосування певних методологічних підходів до проведення семінарського заняття у лікарів-інтернів, а також постійне їхнє вдосконалення. Залежно від аудиторії визначено дефекти й переваги різних видів семінарських занять.

Особливості підготовки ентомологів у післядипломній освіті

Харківська медична академія післядипломної освіти Висвітлено особливості післядипломної підготовки фахівців лабораторних центрів Державної санітарно-епідеміологічної служби України з ентомології, а також зв’язок ентомології з іншими науками та спеціальностями.