Статьи с метками підлітки

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ

PUMTS. 2020; 37(1): 79-82. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.01.079 Аналізуючи проблему професійного самовизначення сучасних підлітків, показано, що сучасні випускники школи потребують допомоги дорослих у питанні визначення і планування подальшого професійного шляху з урахуванням гендерних особливостей професійної спрямованості. Дослідження проводилося в 2019 р. на базі шкіл м. Харкова. У дослідженні взяли участь 289 учнів старших класів (хлопчики та дівчатка в […]

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДІ ЧЕРЕЗ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ ЗАХОДИ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ШКОЛИ

PUMTS. 2019; 36(4): 72-76. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.04.072 Повний текст (PDF) Професійна компетентність випускника ПТШ — складне інтегроване поняття, що не зводиться до одних лише знань чи вмінь, або особистісних якостей. Професійна компетентність, відображаючи в собі сутність професійної діяльності, становить собою сукупність і знань, і вмінь, і особистісних якостей робітника, необхідних для його успішної діяльності. Істотні зміни в […]

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ СТАТИЧНОЇ ГЕПАТОСЦИНТИГРАФІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЕЧІНКИ У ПІДЛІТКІВ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ

PUMTS. 2019; 34(2): 18-21 https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.02.018 Повний текст (PDF) Харківська медична академія післядипломної освіти, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна Описано характер патологічних змін функціонального стану гепатобіліарної системи за допомогою статичної гепатосцинтиграфії та інших методів діагностики у підлітків з ознаками метаболічного синдрому. Обстежено 17 підлітків 15–17 років з ожирінням та ознаками метаболічного синдрому. Статична гепатосцинтиграфія […]

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

PUMTS. 2019; 34(2): 5-9 https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.02.005 Повний текст (PDF) ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків, Харківськийнаціональний університет імені В. Н. Каразіна На тлі негативних тенденцій погіршення стану здоров’я дитячого населення в Україні, особливо в період реформування галузі охорони здоров’я, актуальним стає формування і розвиток служби шкільної охорони здоров’я. […]

ДИНАМІКА СТАНУ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

PUMTS. 2019; 33(1): 5-10 https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.01.005 Повний текст (PDF) ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків, *Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна На підставі статистичних даних ДЗ «Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України» та Харківського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики проведено аналіз динаміки поширеності хвороб серед дітей […]

СУЧАСНІ АСПЕКТИ МЕДИЧНОГО ІНФОРМУВАННЯ ПІДЛІТКІВ У ВИПАДКУ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ

PUMTS. 2017; 24(1): 81-85. https://doi.org/10.31071/promedosvity2017.01.081 ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків» НАМН України Увагу акцентовано на важливості розв’язання питання професійного самовизначення і вибору професії. Зазначено, що кожна професія висуває свої вимоги як до індивідуальних якостей, так і до психофізіологічних особливостей і стану здоров’я. Доведено, що у зв’язку з цим важливим соціально-економічним завданням є створення […]

МОЖЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ФОРМУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГОЛОВНОГО БОЛЮ НАПРУЖЕННЯ У ПІДЛІТКІВ

Представлено спосіб прогнозування формування хронічного головного болю напруження у підлітків з нечастим епізодичним головним болем напруження. Проведено дослідження популяційного зрізу 2342 підлітків обох статей у віці 13–17 років у школах м. Харкова. Для виявлення головного болю використовували анкетування. Можливі фактори ризику у формуванні хронічного головного болю напруження були розділені на 4 групи: генетичні, медико-біологічні, психосоціальні […]