Статьи с метками підлітки

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ

PUMTS. 2020; 37(1): 79-82. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.01.079 Аналізуючи проблему професійного самовизначення сучасних підлітків, показано, що сучасні випускники школи потребують допомоги дорослих у питанні визначення і планування подальшого професійного шляху з урахуванням гендерних особливостей професійної спрямованості. Дослідження проводилося в 2019 р. на базі шкіл м. Харкова. У дослідженні взяли участь 289 учнів старших класів (хлопчики та дівчатка в […]

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДІ ЧЕРЕЗ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ ЗАХОДИ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ШКОЛИ

PUMTS. 2019; 36(4): 72-76. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.04.072 Повний текст (PDF) Професійна компетентність випускника ПТШ — складне інтегроване поняття, що не зводиться до одних лише знань чи вмінь, або особистісних якостей. Професійна компетентність, відображаючи в собі сутність професійної діяльності, становить собою сукупність і знань, і вмінь, і особистісних якостей робітника, необхідних для його успішної діяльності. Істотні зміни в […]

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ СТАТИЧНОЇ ГЕПАТОСЦИНТИГРАФІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЕЧІНКИ У ПІДЛІТКІВ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ

PUMTS. 2019; 34(2): 18-21 https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.02.018 Харківська медична академія післядипломної освіти, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна Описано характер патологічних змін функціонального стану гепатобіліарної системи за допомогою статичної гепатосцинтиграфії та інших методів діагностики у підлітків з ознаками метаболічного синдрому. Обстежено 17 підлітків 15–17 років з ожирінням та ознаками метаболічного синдрому. Статична гепатосцинтиграфія проводилася з використанням […]

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

PUMTS. 2019; 34(2): 5-9 https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.02.005 ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків, Харківськийнаціональний університет імені В. Н. Каразіна На тлі негативних тенденцій погіршення стану здоров’я дитячого населення в Україні, особливо в період реформування галузі охорони здоров’я, актуальним стає формування і розвиток служби шкільної охорони здоров’я. На сьогодні не […]

ДИНАМІКА СТАНУ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

PUMTS. 2019; 33(1): 5-10 https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.01.005 ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків, *Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна На підставі статистичних даних ДЗ «Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України» та Харківського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики проведено аналіз динаміки поширеності хвороб серед дітей різних вікових груп […]

СУЧАСНІ АСПЕКТИ МЕДИЧНОГО ІНФОРМУВАННЯ ПІДЛІТКІВ У ВИПАДКУ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ

PUMTS. 2017; 24(1): 81-85. https://doi.org/10.31071/promedosvity2017.01.081 ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків» НАМН України Увагу акцентовано на важливості розв’язання питання професійного самовизначення і вибору професії. Зазначено, що кожна професія висуває свої вимоги як до індивідуальних якостей, так і до психофізіологічних особливостей і стану здоров’я. Доведено, що у зв’язку з цим важливим соціально-економічним завданням є створення […]

МОЖЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ФОРМУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГОЛОВНОГО БОЛЮ НАПРУЖЕННЯ У ПІДЛІТКІВ

Представлено спосіб прогнозування формування хронічного головного болю напруження у підлітків з нечастим епізодичним головним болем напруження. Проведено дослідження популяційного зрізу 2342 підлітків обох статей у віці 13–17 років у школах м. Харкова. Для виявлення головного болю використовували анкетування. Можливі фактори ризику у формуванні хронічного головного болю напруження були розділені на 4 групи: генетичні, медико-біологічні, психосоціальні […]