Статті з помітками підлітки

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ СТАТИЧНОЇ ГЕПАТОСЦИНТИГРАФІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЕЧІНКИ У ПІДЛІТКІВ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ

Харківська медична академія післядипломної освіти, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна Описано характер патологічних змін функціонального стану гепатобіліарної системи за допомогою статичної гепатосцинтиграфії та інших методів діагностики у підлітків з ознаками метаболічного синдрому. Обстежено 17 підлітків 15–17 років з ожирінням та ознаками метаболічного синдрому. Статична гепатосцинтиграфія проводилася з використанням радіофармпрепарату «Технефіт, 99mТс» («Диамед», РФ) […]

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків, Харківськийнаціональний університет імені В. Н. Каразіна На тлі негативних тенденцій погіршення стану здоров’я дитячого населення в Україні, особливо в період реформування галузі охорони здоров’я, актуальним стає формування і розвиток служби шкільної охорони здоров’я. На сьогодні не визначено ефективної системи медичного забезпечення […]

ДИНАМІКА СТАНУ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків, *Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна На підставі статистичних даних ДЗ «Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України» та Харківського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики проведено аналіз динаміки поширеності хвороб серед дітей різних вікових груп за період 2001–2017 рр. Оцінено […]

СУЧАСНІ АСПЕКТИ МЕДИЧНОГО ІНФОРМУВАННЯ ПІДЛІТКІВ У ВИПАДКУ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ

ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків» НАМН України Увагу акцентовано на важливості розв’язання питання професійного самовизначення і вибору професії. Зазначено, що кожна професія висуває свої вимоги як до індивідуальних якостей, так і до психофізіологічних особливостей і стану здоров’я. Доведено, що у зв’язку з цим важливим соціально-економічним завданням є створення та послідовний розвиток державної системи […]

МОЖЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ФОРМУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГОЛОВНОГО БОЛЮ НАПРУЖЕННЯ У ПІДЛІТКІВ

Представлено спосіб прогнозування формування хронічного головного болю напруження у підлітків з нечастим епізодичним головним болем напруження. Проведено дослідження популяційного зрізу 2342 підлітків обох статей у віці 13–17 років у школах м. Харкова. Для виявлення головного болю використовували анкетування. Можливі фактори ризику у формуванні хронічного головного болю напруження були розділені на 4 групи: генетичні, медико-біологічні, психосоціальні […]

Фактори ризику розвитку головного болю напруження в підлітків

Досі немає чіткого уявлення про фактори ризику й підходи до прогнозування розвитку головного болю напруження в підлітків, що не дає змоги своєчасно планувати й проводити диференційовані лікувально-профілактичні заходи в групах високого ризику. Мета роботи — підвищення ефективності діагностики й терапії головного болю напруження в підлітків на основі вивчення факторів ризику розвитку його різних форм. Проведено […]

Предиктори формування депресивних розладів у підлітків

Подано аналіз предикторів депресивних роз­ладів у підлітків у звя’зку з тим, що депресивні розлади складають значну питому вагу і станов­лять одне з найскладніших медичних питань через тяжкі соціальні наслідки. Обстежено 84 підлітки з депресією 11–16 років (34 хлопчики і 50 дівчаток).Вивчено психологічні, соціальні, біологічні чинники формування депресивних розладів у підлітків на етапах статевого дозрівання. Виділено та систематизовано специфіч­ні й неспецифічні чинники психологічної […]