Статті з помітками пародонтологія

Досвід проведення лекційних занять із пародонтології в умовах переходу на кредитно-трансферну систему навчання

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» Висвітлено досвід проведення лекцій із пародонтології для студентів 4 курсу стоматологічного факультету в умовах переходу на кредитно-трансферну систему. Описано та обґрунтовано переваги застосування інформаційних технологій під час підготовки лекційного матеріалу. Лекція у формі мультимедійної презентації дає змогу значно поліпшити якість освітнього процесу та розвиває […]