Статьи с метками остеоіндукція

Морфологічне дослідження направленої регенерації кісткової тканини з використанням ксеногенного остеопластичного матеріалу «Cerabone»

Харківська медична академія післядипломної освіти, *Сумський державний університет Проведено експериментально-морфологічне дослідження направленої регенерації кісткової тканини з використанням ксеногенного остеопластичного матеріалу «Cerabone». Роботу виконано на 60 статевозрілих щурах лінії Вістар із поетапним виведенням їх з експерименту методом декапітації під ефірним наркозом на 30, 60, 90 добу. Для морфологічного дослідження проводили резекцію центральної частини діафіза стегнової кістки, […]