Статьи с метками неалкогольна жирова хвороба печінки

Функціональний стан гепатобіліарної системи в дітей у разі ожиріння

Харківська медична академія післядипломної освіти, *Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна Питання впливу ожиріння на формування патології органів травлення все частіше обговорюються в закордонній літературі, але переважна більшість наукових досліджень не містить інформації, що стосується дитячого віку. Установлено, що зі збільшенням ступеня ожиріння зростає ризик формування неалкогольної жирової хвороби печінки, яка патогенетично тісно пов’язана […]

Роль L-карнітину в розвитку неалкогольного стеатогепатиту

Вивчено роль карнітинової недостатності в розвитку неалкогольного стеатогепатиту. Установлено вплив L-карнітину на показники оксиду азоту та вторинних продуктів перекисного окиснення ліпідів. Доведено взаємозв’язок між рівнем L-карнітину і ступенем порушення ліпідного обміну.