Статьи с метками мітохондрії

ІНТЕНСИВНІСТЬ ТКАНИННОГО ДИХАННЯ ТА ОКИСНОГО ФОСФОРИЛЮВАННЯ В МІТОХОНДРІЯХ ГЕПАТОЦИТІВ ЩУРІВ ПІД ВПЛИВОМ ФТОРИДУ НАТРІЮ

Probl bezperervnoï med osv nauki. 2019; 35(3): 57-61. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.03.057 Повний текст (PDF) На статевозрілих щурах популяції Вістар (N = 24), яким щодня внутрішньошлунково вводилися водні розчини фториду натрію із розрахунку 20 мг/кг маси тварин, з урахуванням 200 мг/кг LD50, тривалістю субтоксичного надходження малих доз — 1,5 місяця вивчалися патофізіологічні механізми фторидної інтоксикації. Метаболічний стан мітохондрій […]