Статьи с метками лікування

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ «ЦИТЕАЛ» У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПАТОЛОГІЄЮ ПАРОДОНТА

PUMTS. 2021; 42(2): 39-42. https://doi.org/10.31071/promedosvity2021.02.039 Сучасна трактовка принципів терапії патології пародонта на перше місце виводить індивідуалізоване лікування пацієнтів. Базовим принципом місцевої терапії захворювань тканин пародонта, на нашу думку, є медикаментозне терапевтичне лікування. Від якості впливу на мікрофлору порожнини рота значною мірою залежить успіх лікування патології пародонта, тривалість ремісії та профілактика ускладнень. Останнім часом успішного застосування […]

АЛГОРИТМ ПРОГНОЗУВАННЯ ТРИВАЛОСТІ ТЕРАПІЇ ПРИРОДЖЕНОЇ ПНЕВМОНІЇ У ДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ

PUMTS. 2020; 40(4): 37-43. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.04.037 Проаналізовано результати лікування 102 випадків захворювань на природжену пневмонію доношених новонароджених із метою розробки алгоритмів для прогнозування тривалості перебігу природженої пневмонії у новонароджених та запобігання несприятливим наслідкам. Для розробки предикторів тривалості перебігу природженої пневмонії новонароджених було розподілено на дві альтернативні групи з тривалістю лікування менше за 14 діб і понад […]

ІНФЕКЦІЙНИЙ ЕНДОКАРДИТ ПРОТЕЗОВАНОГО МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНА

PUMTS. 2019; 34(2): 28-32 https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.02.028 Повний текст (PDF) Незважаючи на істотний прогрес в діагностиці та лікуванні інфекційного ендокардиту, як і раніше відзначається збільшення кількості хворих на це захворювання при високих показниках рівня смертності. Мета роботи — аналіз клінічного спостереження розвитку інфекційного ендокардиту протезованого мітрального клапана в пацієнтки з тривалим безсимптомним перебігом хвороби Барлоу і подальшим […]

РЕЗУЛЬТАТИ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА МУЛЬТИФОКАЛЬНИЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ФІЗИЧНИХ ЧИННИКІВ

Мета дослідження: підвищення ефективності комплексного відновлювального лікування хворих з мультифокальним атеросклерозом (МА), які постраждали в результаті аварії на Чорнобильській атомній електростанції (УЛНА), шляхом обґрунтованого послідовного застосування синусоїдальних модульованих струмів на шийно-комірцеву ділянку, інгаляцій цитиколіну та скипидарних напівванн на тлі стандартної медикаментозної терапії. Клінічний матеріал включав результати спостереження 75 хворих чоловіків у віці старше 50 років […]

Виявлення серологічних маркерів вірусу Епштейна–Барр у дітей із гіпертрофією глоткового мигдалика і секреторним середнім отитом

Харківська медична академія післядипломної освіти, *Харківська міська клінічна лікарня № 30 Серед 48 дітей, направлених ЛОР-лікарями міста на планову операцію з приводу гіпертрофії глоткового мигдалика та пов’язаним із ним секреторним середнім отитом, виявлено високий відсоток (22,9 %) інфікованих вірусом Епштейна–Барр у гострій фазі (виникнення захворювання близько місяця до обстеження) і 20 інфікованих раніше дітей. Доцільно […]

Аналіз ускладнень амбулаторного стоматологічного прийому

Проведено детальний аналіз частоти та структури ускладнень амбулаторного стоматологічного прийому. Також виділено спектр та якість проведених діагностичних, терапевтичних та лікувальних стоматологічних амбулаторних заходів. Деталізовано клінічну симптоматику, її перебіг залежно від якості та обсягу виконаних лікувальних заходів. На підставі вивченого матеріалу дійшли висновків та надали рекомендації щодо діагностичних та лікувальних заходів. Рекомендовано дотримання етапів стандартів діагностики […]

Оптимізація купірування болючого синдрому у хворих із гострою анальною тріщиною

Наведено результати ефективності використання наркотичного анальгетика налбуфіну гідрохлориду у 40 хворих на гостру анальну тріщину з метою купірування больового синдрому та сфінктероспазму. Використання налбуфіну гідрохлориду в купіруванні больового синдрому є патогенетично обґрунтованим, що сприяє загоєнню рани та видужанню пацієнтів.