Статьи с метками ішемічна хвороба серця

СТАН ТРОМБОЦИТАРНО-СУДИННОГО ГЕМОСТАЗУ В ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ У ХВОРИХ ІЗ СУПУТНЬОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ

PUMTS. 2020; 40(4): 78-81. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.04.078 Останнім часом спостерігається чітка тенденція до прогресивного старіння населення як в Україні, так і у світі, що призводить до збільшення кількості людей похилого та старечого віку. Багатьом із них виконуються оперативні втручання з приводу різних хронічних, онкологічних захворювань, що часто є небезпечним з огляду на супутню вікову патологію, зниження функціональних […]

ВПЛИВ РІВНЯ Р-СЕЛЕКТИНУ НА РОЗВИТОК НЕСПРИЯТЛИВИХ ПОДІЙ У ХВОРИХ НА СТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ

PUMTS. 2018; 29(2): 33-36 https://doi.org/10.31071/promedosvity2018.02.033 Ішемічна хвороба серця нині є головною причиною смертності населення в усіх розвинених країнах, у тому числі і в Україні. У цьому випадку важливою є як діагностика ішемічної хвороби серця, так і оцінка тяжкості перебігу та прогнозу захворювання. Численні дослідження дають підставу вважати, що визначення рівня Р-селектину створює можливість виявити пацієнтів […]

ЗМІНА РІВНІВ БІОМАРКЕРІВ ЗАПАЛЕННЯ В ПЛАЗМІ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ТА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ ЗАЛЕЖНО ВІД ДАНИХ КОРОНАРОАНГІОГРАФІЇ

PUMTS. 2018; 28(1): 68-71. https://doi.org/10.31071/promedosvity2018.01.068 Ішемічна хвороба серця нині є головною причиною смертності населення в усіх розвинених країнах, у тому числі і в Україні. Водночас важливою є як діагностика ішемічної хвороби серця, так і оцінка тяжкості перебігу і прогнозу захворювання. Мета роботи — виділити перспективний біомаркер запалення для визначення багатосудинного ураження коронарних артерій. Обстежено 72 хворих на ішемічну хворобу серця, серед яких максимальний […]

Зв’язок маркерів системної запальної відповіді та некрозу міокарда у хворих на гострий інфаркт міокарда, ускладненого шлуночковою екстрасистолією

Нині однією з важливих медико-соціальних проблем є ішемічна хвороба серця, оскільки одна з її клінічних форм, а саме гострий інфаркт міокарда, має високу летальність. Виявлення предикторів несприятливого перебігу гострого інфаркту міокарда у хворих на ішемічну хворобу серця останнім часом становить великий інтерес для наукового пошуку, через те, що традиційні шкали ризику лише частково пояснюють несприятливі […]

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НОВИХ БІОМАРКЕРІВ ЗАПАЛЕННЯ ГАЛЕКТИН-3, P-СЕЛЕКТИН І HS-СРБ У ПАЦІЄНТІВ ЗІ СТАБІЛЬНОЮ ІХС

PUMTS. 2017; 25(2): 81-84. https://doi.org/10.31071/promedosvity2017.02.081 Системне запалення є маркером розвитку глобальної ендотеліальної дисфункції і може бути пов’язане з підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних ускладнень у хворих на ішемічну хворобу серця. Мета роботи — провести порівняльний аналіз таких біомаркерів запалення, як P-селектин, галектин-3, hs-СРБ у пацієнтів з ішемічною хворобою серця й виявити найперспективніший із них для оцінки […]

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ АНТИТРОМБОЦИТАРНИХ ПРЕПАРАТІВ НА РІВЕНЬ P-СЕЛЕКТИНУ І ГАЛЕКТИНУ 3 У ПАЦІЄНТІВ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ

Ішемічна хвороба серця протягом багатьох років є головною причиною смертності населення в багатьох економічно розвинених країнах. Нині серцево-судинні захворювання відіграють вирішальну роль в еволюції загальної смертності у світі. Найбільше смертей настає внаслідок ішемічної хвороби серця — понад 300 тис. випадків на рік. Відомо, що хронічне запалення є маркером розвитку глобальної ендотеліальної дисфункції і може бути […]

Значення рівнів маркерів запалення у хворих на хронічну серцеву недостатність, цукровий діабет 2 типу та дисинхронію міокарда

Харківська медична академія післядипломної освіти Досліджено інтенсивність запальної відповіді у хворих на ішемічну хворобу серця, поєднану з хронічною серцевою недостатністю та цукровим діабетом 2 типу залежно від наявності дисинхронії міокарда. Обстежено 83 пацієнти з хронічною серцевою недостатністю IІ–ІІІ функціонального класу (NYНA), із них у 53 пацієнтів діагностовано цукровий діабет 2 типу, а в 30 не […]