Статьи с метками інсулінорезистентність

КАТЕСТАТИН ЯК РЕГУЛЯТОР АКТИВНОСТІ СИМПАТИЧНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК І ПРОГРЕСУВАННЯ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ ТА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ

PUMTS. 2021; 42(2): 49-54. https://doi.org/10.31071/promedosvity2021.02.049 Аналізуються результати проведених досліджень щодо впливу катестатину на розвиток гіпертонічної хвороби і цукрового діабету 2 типу, оскільки гіперактивація симпатичної нервової системи є потужним патогенетичним механізмом їх прогресування. Досліджується зумовленість підвищення секреції та вивільнення катехоламінів за рахунок активності симпатичної нервової системи та їх вплив на зниження рівнів катестатину, який здійснює інгібіторну […]

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ГОРМОНІВ ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ

PUMTS. 2020; 39(3): 60-66. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.03.060 Full text (PDF) Наведено сучасні дані літератури в галузі дослідження клініко-патогенетичного значення гормонів жирової тканини. Ученим удалося встановити, що жирова тканина бере активну участь в обміні речовин, утворенні кісткової тканини, у процесах згортання крові, регуляції імунітету, процесах запалення, терморегуляції й багатьох інших. Адипокіни — гормони жирової тканини, є різновидом цитокинів […]

ОЖИРІННЯ ЯК СКЛАДОВА МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ ТА СТАН ТКАНИН ПАРОДОНТА

PUMTS. 2020; 38(2): 31-33. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.02.031 Ожиріння — одне з найрозповсюдженіших у світі хронічних неінфекційних захворювань; чинник, який сприяє розвитку атерогенної дисліпідемії та інсулінорезистентності — основних складо¬вих метаболічного синдрому, а отже, й тяжкої неінфекційної патології, у тому числі цукрового діабету 2 типу, серцево-судинної патології, атеросклерозу та різних форм раку. Останнім часом усе частіше повідомляється про існування […]

РІВЕНЬ СИРОВАТКОВОГО РЕЗИСТИНУ ТА ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ У ХВОРИХ З ОЖИРІННЯМ РІЗНОГО СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» Досліджено взаємозв’язок між рівнем резистину та інсулінорезистентністю у пацієнтів з різними ступенями ожиріння та різними типами ожиріння. У дослідження було включено 138 осіб з ожирінням та надмірною вагою тіла. Усім учасникам дослідження проведено вимірювання окружності талії та стегон, ваги та зросту, розрахунком індексу маси тіла, визначення глюкози […]