Статьи с метками інгібітор ангіотензин перетворюючого ферменту

ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ II СТАДІЇ ПІД ВПЛИВОМ ЛІКУВАННЯ

PUMTS. 2019; 34(2): 22-27 https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.02.022 Повний текст (PDF) ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» Артеріальні судини є одними з найбільш ранніх органів-мішеней, що вражаються при гіпертонічній хворобі. Одним із ранніх і ключових уражень при артеріальній гіпертензії є порушення судинного ендотелію, що призводить до формування ендотеліальної дисфункції. Визначення рівнів та динаміки маркерів ендотеліальної дисфункції […]