Статьи с метками хронічна серцева недостатність

Вплив терапії коензимом Q10 на показники дисинхронії міокарда і рівні маркерів запалення у хворих на хронічну серцеву недостатність у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу

У дослідженні брали участь 61 пацієнт, які отримували стандартну терапію ішемічної хвороби серця, хронічної серцевої недостатності і цукрового діабету 2 типу. Крім того, 31 пацієнту, відібраному випадковим чином, до схеми лікування було включено препарат коензим Q10 у дозі 60 мг/доб протягом 3 міс. Визначення рівнів сироваткових маркерів запалення проводили за допомогою імуноферментного аналізу. Для виявлення […]

Прогностична значущість клініко- гемодинамічних показників за медикаментозної підтримки пацієнтів з імплантованими електрокардіостимуляторами

Обстежено 162 пацієнти (89 чоловіків і 73 жінки) у віці 69 ± 10 років, яким постійно проводили електрокардіостимуляцію в режимах DDD/DDDR, VVI/VVIR і CRT-P/CRT-D. Ретроспективно оцінені прогностич­но значущі клініко-гемодинамічні показники залежно від функціонального класу (ФК) хронічної серцевої недо­статності (ХСН) методом кроково-дискримінантного аналізу. Прогностично значущими в разі медикаментоз­ної підтримки пацієнтів з імплантованими електрокар­діостимуляторами (ЕКС) виявилися частота […]

Значення рівнів маркерів запалення у хворих на хронічну серцеву недостатність, цукровий діабет 2 типу та дисинхронію міокарда

Харківська медична академія післядипломної освіти Досліджено інтенсивність запальної відповіді у хворих на ішемічну хворобу серця, поєднану з хронічною серцевою недостатністю та цукровим діабетом 2 типу залежно від наявності дисинхронії міокарда. Обстежено 83 пацієнти з хронічною серцевою недостатністю IІ–ІІІ функціонального класу (NYНA), із них у 53 пацієнтів діагностовано цукровий діабет 2 типу, а в 30 не […]

Патогенетичні механізми та значення дисинхронії серця в розвитку хронічної серцевої недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу

Харківська медична академія післядипломної освіти Розглянуто роль дисинхронії міокарда в патогенезі хронічної серцевої недостатності. Подано харак­теристику показників дисинхронії лівого шлуночка у хворих на цукровий діабет 2 типу та проаналі­зовано частоту типів механічної дисинхронії у цієї когорти пацієнтів. Визначено чутливість та специфічність ехокардіографічних показників дисинхронії у хворих на хронічну серцеву недостатність, асоційовану з цукровим діабетом 2 типу й […]

Особливості перебігу хронічної серцевої недостатності та зміни гемодинамічних показників у пацієнтів у гострому післяопераційному періоді після серцевої ресинхронізуючої терапії

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, *ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України», Харків Обстежено 19 пацієнтів, які піддалися серцевій ресинхронізуючій терапії (CRT-P/CRT-D) із хронічною сер­цевою недостатністю II–IV функціональних класів відповідно за класифікацією NYHA. Показаннями для CRT були функція виклику ≤ 35 % і тривалість QRS ≥ 120 мс. До […]

Дизрегуляція еритропоезу у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю і кардіоренальним синдромом

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». Надано результати вивчення порушень еритропоезу у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю (ХСН) і кардіоренальним синдромом (КРС). За ХСН із КРС має місце дизрегуляція еритропоезу: у 24,6 % хворих діагностована гіпереритропоетинемія; у 49,7 % — гіпоеритропоетинемія; у 25,7 % хворих — рівень еритропоетину (ЕРП) знаходився в межах норми. […]