Статьи с метками гіпертонічна хвороба

КАТЕСТАТИН ЯК РЕГУЛЯТОР АКТИВНОСТІ СИМПАТИЧНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК І ПРОГРЕСУВАННЯ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ ТА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ

PUMTS. 2021; 42(2): 49-54. https://doi.org/10.31071/promedosvity2021.02.049 Аналізуються результати проведених досліджень щодо впливу катестатину на розвиток гіпертонічної хвороби і цукрового діабету 2 типу, оскільки гіперактивація симпатичної нервової системи є потужним патогенетичним механізмом їх прогресування. Досліджується зумовленість підвищення секреції та вивільнення катехоламінів за рахунок активності симпатичної нервової системи та їх вплив на зниження рівнів катестатину, який здійснює інгібіторну […]

ЗМІНИ ГЕМОДИНАМІКИ У РАЗІ НЕУСКЛАДНЕНИХ ГІПЕРТОНІЧНИХ КРИЗІВ

PUMTS. 2021; 41(1): 63-69. https://doi.org/10.31071/promedosvity2021.01.063 Мета роботи — поліпшити результати лікування неускладнених гіпертонічних кризів на догоспітальному етапі шляхом вивчення стану системної гемодинаміки, визначення балансу вегетативної нервової системи у хворих на артеріальну гіпертензію в разі неускладнених гіпертонічних кризів. Проведено дослідження 206 хворих із документованою гіпертонічною хворобою II стадії, 75 осіб мали стабільний перебіг захворювання, яких було […]

ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ II СТАДІЇ ПІД ВПЛИВОМ ЛІКУВАННЯ

PUMTS. 2019; 34(2): 22-27 https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.02.022 Повний текст (PDF) ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» Артеріальні судини є одними з найбільш ранніх органів-мішеней, що вражаються при гіпертонічній хворобі. Одним із ранніх і ключових уражень при артеріальній гіпертензії є порушення судинного ендотелію, що призводить до формування ендотеліальної дисфункції. Визначення рівнів та динаміки маркерів ендотеліальної дисфункції […]

ВПЛИВ ОЖИРІННЯ НА ФОРМУВАННЯ ЗМІН ГЕОМЕТРІЇ МІОКАРДА У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ

Харківський національний медичний університет Проведено антропометричні вимірювання 119 хворих на гіпертонічну хворобу, включаючи 91 пацієнта із супутнім ожирінням, у 81 з них було досліджено ехокардіографічні параметри. Найнижчий рівень систолічного, діастолічного артеріального тиску та частоти серцевих скорочень були визначені в пацієнтів без ожиріння. Ці показники зростали разом зі збільшенням індексу маси тіла. Найвищі середні значення маси […]

Експресія апеліну і маркерів запалення у слизовій оболонці стравоходу в разі поєднання гастроезофагеальної рефлюксної і гіпертонічної хвороб

Проведено вивчення експресії апеліну-12 і маркерів запалення циклооксигенази-2  (ЦОГ-2) і CD16 клітинами слизової оболонки (СО) стравоходу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ) у поєднанні з гіпертонічною хворобою (ГХ). Дослідження проводили на біопсіях стравоходу, отриманих під час відеоендоскопії у хворих із коморбідним перебігом ГЕРХ і ГХ та у хворих з ізольованою ГЕРХ і порівнювали їх […]

Особливості змін внутрішньосерцевої гемодинаміки і функціонального стану міокарда під впливом телмісартану у хворих на гіпертонічну хворобу

Запорізька медична академія післядипломної освіти У 41 хворого на гіпертонічну хворобу І та ІІ ст. було вивчено вплив телмісартану на показники внутрішньо­серцевої гемодинаміки та функціональний стан міокарда лівого шлуночка. Проведені дослідження довели, що на тлі лікування телмісартаном відмічено зменшення кінцевого діастолічного об’єму лівого шлуночка, кінцевого систолічного меридіонального стресу, кінцевого діастолічного напруження міокарда, збільшення фракції викиду […]

Обмін оксиду азоту в пацієнтів із гіпертонічною хворобою і за її коморбідності з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою

Мета роботи — оцінка особливостей метаболіз­му оксиду азоту в разі поєднання гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) із гіпертонічною хворобою (ГХ) порівняно з ізольованою ГХ. Обстежено пацієнтів із ГХ 2 стадії 1–3 ступенів і ГЕРХ та пацієнтів з ізольо­ваною ГХ 2 стадії 1–3 ступенів. Відбирали пацієнтів із проявами печії 2 рази на тиждень і більше. Антро­пометричні дослідження, […]