Статті з помітками гемодинаміка

ВПЛИВ МЕТОДУ АНЕСТЕЗІЇ НА КРОВООБІГ ПІД ЧАС І ПІСЛЯ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА

Харківська медична академія післядипломної освіти Ендопротезування кульшового суглоба може спричинити гемодинамічну нестабільність, особливо небезпечну для пацієнтів із супутніми захворюваннями. Із метою порівняння ефектів різних методів анестезії у 132 пацієнтів під час і після ендопротезування кульшового суглоба проводили безперервну оцінку серцевого викиду (estimated continuous cardiac output, esCCO). Пацієнти були випадковим чином розподілені на шість груп (n […]

Особливості змін внутрішньосерцевої гемодинаміки і функціонального стану міокарда під впливом телмісартану у хворих на гіпертонічну хворобу

Запорізька медична академія післядипломної освіти У 41 хворого на гіпертонічну хворобу І та ІІ ст. було вивчено вплив телмісартану на показники внутрішньо­серцевої гемодинаміки та функціональний стан міокарда лівого шлуночка. Проведені дослідження довели, що на тлі лікування телмісартаном відмічено зменшення кінцевого діастолічного об’єму лівого шлуночка, кінцевого систолічного меридіонального стресу, кінцевого діастолічного напруження міокарда, збільшення фракції викиду […]