Статьи с метками гастроезофагеальна рефлюксна хвороба

РОЛЬ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ В ПАТОҐЕНЕЗІ КОМОРБІДНОГО ПЕРЕБІГУ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ ТА СИНДРОМУ НІЧНОГО АПНОЕ СНУ

PUMTS. 2020; 39(3): 72-76. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.03.072 Full text (PDF) Вивчено стан оксидативного стресу та його роль у патоґенезі коморбідного перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби без поєднаної патології із супутнім синдромом обструктивного апное. У дослідженні брали участь 65 хворих. До складу I групи увійшли пацієнти з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (46 %) без поєднаної патології, а до II групи […]

РОЛЬ МЕЛАТОНІН-СЕРОТОНІНОВОЇ СИСТЕМИ В МЕХАНІЗМАХ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРЕБІГУ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ ІЗ СУПУТНЬОЮ НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЮ ДИСТОНІЄЮ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ

PUMTS. 2020; 37(1): 18-23. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.01.018 Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) є найчастішою серед шлунково-кишкових патологій, пов’язаних з порушенням сну. Нічна печія та рефлюкс є причинами інсомнії. Гормон мелатонін та його попередник серотонін здійснюють протилежний один одному вплив на моторику шлунково-кишкового тракту. Маловивченим залишається питання ролі цих гормонів у патоґенезі ГЕРХ із супутньою нейроциркуляторною дистонією (НЦД). Метою […]

ІНСОМНІЯ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНА РЕФЛЮКСНА ХВОРОБА: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ, МЕХАНІЗМИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ

Probl bezperervnoï med osv nauki. 2019; 35(3): 62-67. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.03.062 Повний текст (PDF) У роботі показано, що інсомнія є однією з актуальних коморбідних патологій при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі (ГЕРХ). При ГЕРХ спостерігаються основні особливості інсомнії: порушення сну збільшується з віком та уражує частіше жінок, пацієнти мають легку та помірну інсомнію, за опитувальником PSQI достовірну різницю виявлено […]

РОЛЬ ГРЕЛІНУ У ФОРМУВАННІ КОМОРБІДНОГО ПЕРЕБІГУ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ

Probl bezperervnoï med osv nauki. 2019; 35(3): 48-56. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.03.048 Повний текст (PDF) Вивчено роль греліну в механізмах формування коморбідного перебігу ГЕРХ із ЦД 2 типу в осіб молодого віку з урахуванням окисного стресу. Досліджено чотири групи пацієнтів, що страждають на ГЕРХ із ЦД 2 типу легкої і середньої тяжкості та ізольованою ГЕРХ. Установлено, що в […]

Експресія апеліну і маркерів запалення у слизовій оболонці стравоходу в разі поєднання гастроезофагеальної рефлюксної і гіпертонічної хвороб

Проведено вивчення експресії апеліну-12 і маркерів запалення циклооксигенази-2  (ЦОГ-2) і CD16 клітинами слизової оболонки (СО) стравоходу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ) у поєднанні з гіпертонічною хворобою (ГХ). Дослідження проводили на біопсіях стравоходу, отриманих під час відеоендоскопії у хворих із коморбідним перебігом ГЕРХ і ГХ та у хворих з ізольованою ГЕРХ і порівнювали їх […]

Роль ультразвукових методів дослідження в діагностиці гастроезофагеальної рефлюксної хвороби із супутнім ожирінням в осіб молодого віку

Харківська медична академія післядипломної освіти Останнім часом зростає розповсюдженість гастроезофагеальної рефлюксної хвороби із супутньою патологією, у тому числі з ожирінням, яке впливає на формування моторно-евакуаторних порушень та провокує розвиток неспри­ятливих наслідків, посилюючи порушення в слизовій оболонці стравоходу. Тому постає питання розробки нових методів своєчасної комплексної діагностики цієї патології. Ультразвукове дослідження розкриває нові можливості для візуалізації […]

Стан цитокінової системи та рівень греліну у хворих на хронічну обструктивну хворобу легень, асоційовану з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою

Проведено порівняльний аналіз стану цитокінової системи та рівня греліну у хворих на хронічну обструк­тивну хворобу легень, асоційовану з гастроезофагеаль­ною рефлюксною хворобою і без поєднаної патології. Обстежено 50 пацієнтів із хронічною обструктивною хворобою легень із супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою і 38 хворих на ізольовану хроніч­ну обструктивну хворобу легень. Визначали маркери системного запалення (інтерлейкін-4 та інтерлей­кін-6) і […]