Статьи с метками гастроезофагеальна рефлюксна хвороба

ІНСОМНІЯ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНА РЕФЛЮКСНА ХВОРОБА: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ, МЕХАНІЗМИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ

Probl bezperervnoï med osv nauki. 2019; 35(3): 62-67. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.03.062 У роботі показано, що інсомнія є однією з актуальних коморбідних патологій при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі (ГЕРХ). При ГЕРХ спостерігаються основні особливості інсомнії: порушення сну збільшується з віком та уражує частіше жінок, пацієнти мають легку та помірну інсомнію, за опитувальником PSQI достовірну різницю виявлено у вираженій денній […]

РОЛЬ ГРЕЛІНУ У ФОРМУВАННІ КОМОРБІДНОГО ПЕРЕБІГУ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ

Probl bezperervnoï med osv nauki. 2019; 35(3): 48-56. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.03.048 Вивчено роль греліну в механізмах формування коморбідного перебігу ГЕРХ із ЦД 2 типу в осіб молодого віку з урахуванням окисного стресу. Досліджено чотири групи пацієнтів, що страждають на ГЕРХ із ЦД 2 типу легкої і середньої тяжкості та ізольованою ГЕРХ. Установлено, що в пацієнтів відзначалася нормалізація […]

Експресія апеліну і маркерів запалення у слизовій оболонці стравоходу в разі поєднання гастроезофагеальної рефлюксної і гіпертонічної хвороб

Проведено вивчення експресії апеліну-12 і маркерів запалення циклооксигенази-2  (ЦОГ-2) і CD16 клітинами слизової оболонки (СО) стравоходу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ) у поєднанні з гіпертонічною хворобою (ГХ). Дослідження проводили на біопсіях стравоходу, отриманих під час відеоендоскопії у хворих із коморбідним перебігом ГЕРХ і ГХ та у хворих з ізольованою ГЕРХ і порівнювали їх […]

Роль ультразвукових методів дослідження в діагностиці гастроезофагеальної рефлюксної хвороби із супутнім ожирінням в осіб молодого віку

Харківська медична академія післядипломної освіти Останнім часом зростає розповсюдженість гастроезофагеальної рефлюксної хвороби із супутньою патологією, у тому числі з ожирінням, яке впливає на формування моторно-евакуаторних порушень та провокує розвиток неспри­ятливих наслідків, посилюючи порушення в слизовій оболонці стравоходу. Тому постає питання розробки нових методів своєчасної комплексної діагностики цієї патології. Ультразвукове дослідження розкриває нові можливості для візуалізації […]

Стан цитокінової системи та рівень греліну у хворих на хронічну обструктивну хворобу легень, асоційовану з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою

Проведено порівняльний аналіз стану цитокінової системи та рівня греліну у хворих на хронічну обструк­тивну хворобу легень, асоційовану з гастроезофагеаль­ною рефлюксною хворобою і без поєднаної патології. Обстежено 50 пацієнтів із хронічною обструктивною хворобою легень із супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою і 38 хворих на ізольовану хроніч­ну обструктивну хворобу легень. Визначали маркери системного запалення (інтерлейкін-4 та інтерлей­кін-6) і […]

Оптимізація методів лікувальної фізичної культури в разі гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, зумовленої вегетативною дисфункцією

Розглянуто сучасні погляди на лікування та реабі­літацію однієї з найпоширеніших гастроентерологіч­них патологій — гастроэзофагеальну рефлюксну хво­робу. Зазначено етіопатогенетичну роль стану тонусу вегетативних відділів нервової системи в разі такого захворювання. Актуальність пошуку альтернативних методів лікування та реабілітації зумовлені частими рецидивами захворювання та розвитком ускладнень. Розглянуто основні погляди на застосування засобів лікувальної фізичної культури й охарактеризовано механізми […]

Особливості показників добового моніторування артеріального тиску і геометрії лівого шлуночка у пацієнтів із гіпертонічною хворобою й у разі її коморбідності з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою

Мета — вивчення показників добового моніторування артеріального тиску (ДМАТ) і ехокардіоскопії у пацієнтів із поєднаним перебігом гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) і гіпертонічної хвороби (ГХ). Матеріали та методи. Обстежено 126 пацієнтів із поєднаним перебігом ГХ 2 стадії 2–3 ступеня і ГЕРХ. Результати. За результатами ДМАТ у групі пацієнтів із поєднаним перебігом ГХ із ГЕРХ середній систолічний […]