Статьи с метками форми навчання

ДІЛОВА (РОЛЬОВА) ГРА ЯК СУЧАСНА ФОРМА СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ ЗА ФАХОМ «ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА ТА СПОРТИВНА МЕДИЦИНА»

Харківська медична академія післядипломної освіти Стаття присвячена проблемам сучасних форм навчання в системі післядипломної освіти. Для розгляду обрано прийом семінарського заняття у формі ділової (рольової) гри. Обґрунтовано дидактичну й методичну мету ділової гри. Надано визначення поняття «ділової гри», її види, науково-методологічне підґрунтя, етапи її підготовки та проведення. Визначено характерні риси й особливості проведення ділової гри. […]

Семінар-екскурсія як нова форма фахової підготовки та підвищення кваліфікації лікарів

Харківська медична академія післядипломної освіти Стаття присвячена проблемам інноваційних форм організації навчання в системі післядипломної освіти. Обґрунтовано дидактичну цінність семінарських занять. Надано визначення поняття «семінар», його мета, завдання, форми, науково-методологічне підґрунтя. Виокремлено характерні риси проведення семінарських занять у системі післядипломної освіти. З’ясовано особливості організації та проведення семінару-екскурсії для лікарів лікувальної фізкультури, лікувальної фізкультури та спортивної […]

Особливості впровадження дистанційної освіти для тематичного вдосконалення лікарів-психологів, практичних психологів і психотерапевтів медичних закладів

Питання про дистанційну освіту в Україні стає все важливішим на сучасному етапі реформування післядипломної освіти. Тому необхідно розглянути можливість упровадження інформаційних технологій у практику освіти медичних працівників в Україні. Сучасні наукові досягнення в галузі медицини, впровадження нових методів діагностики і лікування визначають необхідність безперервної освіти медичних працівників. Саме тому дистанційна освіта має низку переваг порівняно […]