Статті з помітками фліп-гарт

Сучасний погляд на викладання ортопедичної стоматології в післядипломній освіті

Харківська медична академія післядипломної освіти Традиційний (пасивний) спосіб читання лекцій свідчить про непристосованість освіти до вимог часу. Для співпраці з іншими людьми необхідно вміти аналізувати, розв’язувати проблеми, використовувати набуті знання, необхідні навички роботи в групі. Лекції із застосуванням інтерактивних методів навчання виробляють у слухачів активність та співпрацю. Такі заняття є ефективними лише в разі планування […]