Статті з помітками фантом

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Основна  мета навчання в медичному університеті полягає в підготовці спеціалістів, здатних в умовах практичної охорони здоров’я клінічно мислити, оперативно приймати рішення, вживати адекватних терапевтичних заходів. Терапевтична стоматологія є дисципліною мануальною, тому під час підготовки майбутнього лікаря-стоматолога разом із теоретичними знаннями важливо оволодіти практичними навичками. Викладачі й адміністрація стоматологічного факультету Тернопільського державного медичного університету докладають зусиль […]

Симуляційне навчання як спосіб формування практичних навичок під час підготовки лікаря-стоматолога

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» Застосування симуляційних методів в умовах, максимально наближених до реальних, для навчання майбутніх стоматологів — невід’ємна частина навчального процесу. Студент усвідомлено виконує дії в обстановці, що моделює реальну, з використанням спеціальних засобів — фантомів, що дають змогу відпрацьовувати мануальні навички, необхідні для професійної досконалості. Студенти, […]