Статьи с метками епідуральна блокада

ЗАСТОСУВАННЯ УЛЬТРАЗВУКУ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЕПІДУРАЛЬНОЇ БЛОКАДИ В ПАЦІЄНТІВ З ОЖИРІННЯМ

Запорізький державний медичний університет Для епідуральної блокади в пацієнтів із порушеними анатомічними орієнтирами можна застосовувати ультразвукове дослідження хребта. Оцінено технічні можливості та клінічну ефективність ультразвукового дослідження хребта під час катетеризації епідурального простору у 23 пацієнтів з ожирінням. Установлено сильну кореляцію між ультразвуковою та реальною відстанню до епідурального простору (r= 0,84, 95 % ДІ 0,72–0,91, р< […]