Статьи с метками ехокардіографія

ПЕРЕВІРКА ПРАКТИКОЮ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПОСТАНОВ З ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ТРАВМАТИЧНИХ УШКОДЖЕНЬ МІОКАРДА

Харківська медична академія післядипломної освіти Розглядаються рекомендації Східної асоціації хірургів-травматологів щодо діагностики та лікування пацієнтів із тупою травмою грудної клітки, що включає контузію міокарда. До дослідження ввійшли 24 пацієнти з політравмою, одним із компонентів якої була тупа травма грудної клітки. Міокардіальну контузію діагностовано у 25 % хворих. Розглядаються діагностичні можливості електрокардіографії, ехокардіографії, тетраполярної грудної реоплетизмографії, […]

ВПЛИВ ОЖИРІННЯ НА ФОРМУВАННЯ ЗМІН ГЕОМЕТРІЇ МІОКАРДА У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ

Харківський національний медичний університет Проведено антропометричні вимірювання 119 хворих на гіпертонічну хворобу, включаючи 91 пацієнта із супутнім ожирінням, у 81 з них було досліджено ехокардіографічні параметри. Найнижчий рівень систолічного, діастолічного артеріального тиску та частоти серцевих скорочень були визначені в пацієнтів без ожиріння. Ці показники зростали разом зі збільшенням індексу маси тіла. Найвищі середні значення маси […]

Патогенетичні механізми та значення дисинхронії серця в розвитку хронічної серцевої недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу

Харківська медична академія післядипломної освіти Розглянуто роль дисинхронії міокарда в патогенезі хронічної серцевої недостатності. Подано харак­теристику показників дисинхронії лівого шлуночка у хворих на цукровий діабет 2 типу та проаналі­зовано частоту типів механічної дисинхронії у цієї когорти пацієнтів. Визначено чутливість та специфічність ехокардіографічних показників дисинхронії у хворих на хронічну серцеву недостатність, асоційовану з цукровим діабетом 2 типу й […]

Перинатальна ультразвукова діагностика вроджених вад серця як крок генетичного моніторингу (досвід навчання)

Уроджені вади серця залишаються найпоширенішими дефектами під час народження та основною причиною летальності немовлят від уроджених аномалій.