Статьи с метками діти

ІМУНОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ У РАЗІ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ

В імуногенезі бронхіальної астми (БА) в дітей усе більше уваги дослідники приділяють цитокінам сенсибілізованих Т-лімфоцитів — фактору некрозу пухлини — a (ФНП-α), інтерлейкіну 4 (ІЛ-4) й інтерлейкіну 1b (ІЛ-1b). Гіперпродукція даних цитокінів в організмі хворих на БА дітей, згідно з фізіологічними механізмами, повинна регулюватися самою імунною системою, її гуморальною ланкою через контроль антитілами прозапальних цитокінів. […]

НОЗОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ПАТОЛОГІЇ ОРГАНІВ СЕЧОВОЇ СИСТЕМИ В ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Патологія органів сечової системи нині є од­нією з  найважливіших проблем медичної науки та практики — і в структурі захворюваності дітей України посідає одне з провідних місць. Метою дослідження став аналіз структури патології органів сечової системи у дітей Харківської області. Матеріалом дослідження стала звітна документація щодо патології органів сечової системи дитячого населення Харківської області за період […]

Особливості взаємозв’язку неспецифічного чинника захисту та мікрофлори кишечнику в дітей з артропатіями

Харківська медична академія післядипломної освіти Нормальна мікрофлора має надзвичайно важливе загальнобіологічне значення в життєдіяльності людини, виконуючи й регулюючи багато функцій організму. Лізоцим впливає на нормофлору кишечнику, сприяючи адгезії до рецепторів представників біфідо- і лактофлори слизової оболонки шлунково-кишкового тракту. Дослідження стану мікрофлори кишечнику в дітей у гострому періоді реактивних артритів (РеА) засвідчило, що в усіх хворих […]

Експериментально- клінічне обґрунтування бронхоконстрикторних властивостей прозапальних цитокінів у разі бронхіальної астми в дітей

У патогенезі бронхіальної астми в дітей незалежно від особливостей етіології розвивається аутоімунний компонент, що запускає продукцію сенсибілізованими Т-лімфоцитами прозапальних цитокінів, які зумовлюють розвиток хронічного алергічного запалення в бронхолегеневій системі. Мета роботи — вивчення в експерименті прозапальних цитокінів сенсибілізованих Т-лімфоцитів, що мають бронхоконстрикторні властивості. Результати досліджень — на розробленій експериментальній моделі бронхіальної астми в морських свинок […]

Діагностичні аспекти непсихотичних порушень у дітей, що перенесли кризові події, метод діагностичної казкотерапії

Проведено клініко-психологічне дослідження у 70 дітей в трьох групах: 1 група — 30 дітей, вимушених переселенців, 2 група — 10 дітей воїнів ВСУ, загиблих в АТО, 3 група — 30 дітей-харків’ян. Усіх дітей було обстеженно — неврологічний огляд, збір скарг і заповнення анкет батьками. В ігровій формі дітям проводили сесію діагностичної проективної казкотерапії. Метод засвідчив […]

Імунологічна характеристика перебігу реактивних артритів у дітей

Вивчено характеристику імунологічних змін у 40 дітей, хворих на реактивні артрити в гостро­му періо­ді й через 9–12 міс. від початку захворювання. Отримані дані свідчать про те, що в гострому періоді реактивного артриту визначають депресію Т-системи імунітету на тлі активації В-системи імунітету та підвищення рівня ІЛ-6. Фагоцитарна ланка імуні­тету функціонує в режимі гіперкомпенсації з явищами виснаження […]

Антимікробні властивості дикарбонових амінокислот (l-глутамінової та l-аспарагінової) у комплексному протоколі лікування бронхіальної астми в дітей

Перспективним напрямком у вдосконаленні антимікробної хіміотерапії інфекційних та інфекційно-алергічних захворювань, у тому числі й бронхіальної астми в дітей, визнано виявлення супутніх антимікробних засобів у препаратів іншого клінічного призначення. Мета роботи — вивчення антимікробних властивостей L-аспарагінової амінокислоти (панангін) і L-глутамінової амінокислоти (глутамінова кислота). Результати досліджень — ізомери дикарбонових амінокислот мають антимікробну активність до грампозитивних і грамнегативних […]