Статьи с метками діти

МІНЕРАЛІЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗМІШАНОЇ СЛИНИ Й ПЕРЕБІГ КАРІЄСУ ЗУБІВ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ З ЕНДОКРИННОЮ ПАТОЛОГІЄЮ І ПАТОЛОГІЄЮ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ

PUMTS. 2021; 41(1): 54-58. https://doi.org/10.31071/promedosvity2021.01.054 Вивчено особливості мікрокристалізації та мінералізаційний потенціал змішаної слини, інтенсивність карієсу в дітей та підлітків з ендокринною патологією і патологією опорно-рухової системи у віці 9–10, 12–13 та 16–17 років, виявлено зв’язок між інтенсивністю карієсу зубів і мінералізаційним потенціалом слини. Дослідження слини в пацієнтів з ендокринною патологією засвідчило низький мінералізаційний потенціал слини, […]

ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ SWOT-АНАЛІЗУ

PUMTS. 2021; 41(1): 44-48. https://doi.org/10.31071/promedosvity2021.01.044 Пошук шляхів ефективного надання медичної допомоги дитячому населенню є актуальним питанням. За участі експертів проведено SWOT-аналіз організації медичного забезпечення школярів у сучасних умовах. Виявлено сильні та слабкі сторони, можливості та загрози медичного забезпечення школярів, що сприятиме визначенню перспективних напрямів удосконалення медичної допомоги школярам. Так, за відсутності альтернативної системи медичного забезпечення […]

РОЛЬ АУТОІМУННИХ ПОРУШЕНЬ У ПАТОҐЕНЕЗІ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ДІТЕЙ, ЯКІ ХВОРІ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ

PUMTS. 2021; 41(1): 37-43. https://doi.org/10.31071/promedosvity2021.01.037 Основний спектр імунопатологічних реакцій у разі бронхіальної астми в дітей має чітку антигенну залежність не лише від запально активованої проміжної строми бронхолегеневої системи, а й від впливу аутоантитіл на церебральні судини та клітиннотканинні структури головного мозку й можливо зумовлює розвиток цереброваскулярної недостатності в цього контингенту дітей, що досі вивчено недостатньо. […]

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТАТИСТИЧНОГО ОБЛІКУ ЗАХВОРЮВАНЬ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ, ВУХА ТА СОСКОПОДІБНОГО ВІДРОСТКА В ДІТЕЙ

PUMTS. 2020; 40(4): 61-69. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.04.061 Досліджено формування медичної статистичної інформації та ефективності статистичного обліку захворювань верхніх дихальних шляхів, вуха та соскоподібного відростка в дітей на основі чинної Міжнародної класифікації хвороб 10 перегляду. Обґрунтовано актуальність проведення аналізу повноти й ефективності статистичного обліку захворюваності дітей на хвороби верхніх дихальних шляхів, вуха й соскоподібного відростка. Установлено, що звітність […]

РОЛЬ НЕОНАТАЛЬНОГО СЕПСИСУ У ФОРМУВАННІ ПАТОЛОГІЇ ДИТЯЧОГО ВІКУ

PUMTS. 2020; 39(3): 50-54. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.03.050 Full text (PDF) Незважаючи на значні успіхи сучасної перинатальної медицини, неонатальний сепсис досі є провідною причиною захворюваності та смертності, особливо серед дітей, які були народжені передчасно. Відсутність єдиного консенсусного визначення, неспецифичність клінічної симптоматики й недостатня інформативність стандартної лабораторної панелі зумовлює складнощі своєчасної точної діагностики, а також прогнозування перебігу захворювання. Поліорганний […]

АНАМНЕСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХІТУ В ДІТЕЙ, ІНФІКОВАНИХ ХЛАМІДІЯМИ

PUMTS. 2019; 36(4): 67-71. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.04.067 Повний текст (PDF) У статті висвітлені анамнестичні особливості перебігу гострого обструктивного бронхіту в дітей на тлі інфікування хламідійною інфекцією. Мета роботи — вивчити особливості даних анамнезу дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт із супутнім інфікуванням хламідійною інфекцією. Матеріали та методи: медичні карти стаціонарних хворих, дані лабораторних та клінічних обстежень, накази […]

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

PUMTS. 2019; 34(2): 5-9 https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.02.005 Повний текст (PDF) ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків, Харківськийнаціональний університет імені В. Н. Каразіна На тлі негативних тенденцій погіршення стану здоров’я дитячого населення в Україні, особливо в період реформування галузі охорони здоров’я, актуальним стає формування і розвиток служби шкільної охорони здоров’я. […]