Статьи с метками дистанційне навчання

ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ

PUMTS. 2020; 39(3): 29-32. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.03.029 Full text (PDF) Метою роботи є обґрунтування можливості інтеграції дистанційних форм навчання для проведення практичних занять на прикладі роботи кафедри внутрішньої медицини № 1 Української медичної стоматологічної академії в умовах пандемії COVID-19. Ефективність дистанційного навчання залежить від способів надання навчальних матеріалів, контролю над виконанням навчальної програми, можливостей безперешкодного контакту з […]

МЕДИЧНА ОСВІТА ДИСТАНЦІЙНО В РОЗРІЗІ СУЧАСНИХ УМОВ

PUMTS. 2020; 39(3): 24-28. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.03.024 Full text (PDF) Перед українською освітянською спільнотою в період карантину з 12 березня 2020 р. постало складне питання організації дистанційного безперервного навчання, зміни очного спілкування на онлайн. Особливо важливо це в медичному середовищі, де «навчання біля ліжка хворого» є ключовою складовою вищої медичної освіти. Метою роботи було визначення актуальності застосування […]

Дистанційна форма навчання у вищій школі, теоретичне обґрунтування і практичні аспекти використання

Інформаційні технології в освіті є одними з головних елементів, що пов’язують студента або слухача зі світом знань, розвивають його творчі здібності й інтелект. Їх розвиток є пер­спективним для інтенсифікації навчального процесу та впровадження дистанційних форм навчання.

Сучасні вимоги до післядипломної освіти в системі охорони здоров’я України

Із розвитком науки, техніки і медичних технологій постійно підвищуються вимоги до рівня знань і вмінь працівників системи охорони здоров’я, у зв’язку з чим виникла необхідність підвищення кваліфікації лікарів у вигляді безперервної професійної освіти. Сучасна післядипломна освіта реалізується через перехід від кваліфікаційної моделі фахівця до компетентністної. Безперервний професійний розвиток відбувається як особистим спілкуванням, так і через […]

Оптимізація навчання ендоскопічній хірургії у системі післядипломної освіти з використанням телекомунікаційних технологій

Розглянуто питання використання телекомунікаційної системи, яка функціонує в клініці, що дає змогу надавати не лише ефективну допомогу хворому, а й підвищувати кваліфікацію лікарів організацією дистанційного навчання в режимі реального часу.

Підготовка кадрів із питань профілактики внутрішньолікарняних інфекцій у сучасних умовах

Важливою складовою ефективної боротьби зі внутрішньолікарняними інфекціями є професійна підготовка кадрів, яка має базуватися на багатопрофільності знань, умінь і навичок за спеціальностями (лікарняна епідеміологія, клінічна мікробіологія, дезінфектологія) і проводитися з використанням досконалих технологій — електронних засобів, дистанційного навчання.

Особливості впровадження дистанційної освіти для тематичного вдосконалення лікарів-психологів, практичних психологів і психотерапевтів медичних закладів

Питання про дистанційну освіту в Україні стає все важливішим на сучасному етапі реформування післядипломної освіти. Тому необхідно розглянути можливість упровадження інформаційних технологій у практику освіти медичних працівників в Україні. Сучасні наукові досягнення в галузі медицини, впровадження нових методів діагностики і лікування визначають необхідність безперервної освіти медичних працівників. Саме тому дистанційна освіта має низку переваг порівняно […]