Статьи с метками бронхіальна астма

РОЛЬ АУТОІМУННИХ ПОРУШЕНЬ У ПАТОҐЕНЕЗІ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ДІТЕЙ, ЯКІ ХВОРІ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ

PUMTS. 2021; 41(1): 37-43. https://doi.org/10.31071/promedosvity2021.01.037 Основний спектр імунопатологічних реакцій у разі бронхіальної астми в дітей має чітку антигенну залежність не лише від запально активованої проміжної строми бронхолегеневої системи, а й від впливу аутоантитіл на церебральні судини та клітиннотканинні структури головного мозку й можливо зумовлює розвиток цереброваскулярної недостатності в цього контингенту дітей, що досі вивчено недостатньо. […]

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИН ЯК МОДЕЛЬ ДЛЯ УТОЧНЕННЯ ЕТІОПАТОҐЕНЕЗУ ТА ПРЕПАРАТІВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПРОТОКОЛУ ЛІКУВАННЯ

PUMTS. 2020; 37(1): 51-55. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.01.051 Метою роботи було проведення експериментального відтворення бронхіальної астми у лабораторних тварин із дотриманням максимальної ідентичності її клінічного прояву і закономірного летального результату в разі відсутності лікування. У процесі дослідження проводили імунізацію 30 морських свинок внутрішньовенним уведенням цитокінів, продукованих у надосадову рідину сенсибілізованими Т-лімфоцитами, комітованих зі специфічним гомологічним ліпополісахаридним антигеном легеневої […]

ПРИНЦИПИ ІМУНОКОРИГУЮЧОЇ ТЕРАПІЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ

PUMTS. 2018; 29(2): 23-28 https://doi.org/10.31071/promedosvity2018.02.023 Наведено дані застосування імунокоригуючої терапії у дітей, хворих на бронхіальну астму. У сироватці крові виділено комплекси аутоантитіл із H1-блокаторами гістаміну першого покоління тавегілом і супрастином, оскільки їхня хімічна структура сприяє їх комплексації з білками на поверхні клітин-мішеней. Це забезпечує зняття аутоімунних реакцій у бронхолегеневій системі шляхом інгібуючої дії, які виробляють […]

ВПЛИВ ПЕНТОКСИФІЛІНУ (ТРЕНТАЛУ) НА ПРОДУКЦІЮ ЦИТОКІНІВ СЕНСИБІЛІЗОВАНИМИ Т-ЛІМФОЦИТАМИ В РАЗІ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ

На сучасному етапі розвитку проблеми в патогенезі бронхіальної астми в дітей все більшого значення мають прозапальні цитокіни сенсибілізованих Т­-лімфоцитів ФНО-­α, ІЛ-­4, ІЛ-­1β, рівень яких у сироватці крові наростає від легкого до тяжкого перебігу бронхіальної астми. Імунна система здійснює контроль антитілами цих цитокінів, достовірність якого визначається в разі середньотяжкого і тяжкого перебігу захворю­ вання. Засвідчено, що […]

ЗАСТОСУВАННЯ ІНДУКТОРА ІНТЕРФЕРОНУ (ЦИКЛОФЕРОНУ) В ПРОТОКОЛІ ТЕРАПІЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ

PUMTS. 2017; 25(2): 39-48. https://doi.org/10.31071/promedosvity2017.02.039 Зазначено, що перспективним напрямком у вдосконаленні методів терапії бронхіальної астми в дітей є включення в протокол базисної терапії імуномодулюючих препаратів. Проведено оцінку імуномодулюючих властивостей індуктора інтерферону (циклоферону) в прото- колі терапії бронхіальної астми в дітей. Подано результати досліджень: застосування індуктора інтерферону — циклоферону в поєднанні з препаратами базисної терапії має […]

ІМУНОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ У РАЗІ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ

В імуногенезі бронхіальної астми (БА) в дітей усе більше уваги дослідники приділяють цитокінам сенсибілізованих Т-лімфоцитів — фактору некрозу пухлини — a (ФНП-α), інтерлейкіну 4 (ІЛ-4) й інтерлейкіну 1b (ІЛ-1b). Гіперпродукція даних цитокінів в організмі хворих на БА дітей, згідно з фізіологічними механізмами, повинна регулюватися самою імунною системою, її гуморальною ланкою через контроль антитілами прозапальних цитокінів. […]

Експериментально- клінічне обґрунтування бронхоконстрикторних властивостей прозапальних цитокінів у разі бронхіальної астми в дітей

У патогенезі бронхіальної астми в дітей незалежно від особливостей етіології розвивається аутоімунний компонент, що запускає продукцію сенсибілізованими Т-лімфоцитами прозапальних цитокінів, які зумовлюють розвиток хронічного алергічного запалення в бронхолегеневій системі. Мета роботи — вивчення в експерименті прозапальних цитокінів сенсибілізованих Т-лімфоцитів, що мають бронхоконстрикторні властивості. Результати досліджень — на розробленій експериментальній моделі бронхіальної астми в морських свинок […]