Про журнал

Журнал “Проблеми безперервної медичної освіти та науки”.

Засновник та видавець – Харківська медична академія післядипломної освіти.

Журнал є правонаступником попереднього, заснованого в 2000 р. Свідоцтво про державну перереєстрацію: сер. КВ № 12762-1646 Р від 05.06.2007 р.

Засновник — ХМАПО, свідоцтво про державну реєстрацію: сер. КВ № 17585-6435 Р від 17.03.2011 р.

Журнал включено до затвердженого ВАК України переліку видань з медичних наук (постанова Президії ВАК України від 31.05.2011 р. № 1–05/5, Бюлетень ВАК України No 7, 2011) для опублікування результатів дисертаційних робіт.