Про журнал

Журнал “Проблеми безперервної медичної освіти та науки”.

Засновник та видавець – Харківська медична академія післядипломної освіти.

Журнал є правонаступником попереднього, заснованого в 2000 р. Свідоцтво про державну перереєстрацію: сер. КВ № 12762-1646 Р від 05.06.2007 р.

Засновник — ХМАПО, свідоцтво про державну реєстрацію: сер. КВ № 24101-13941 ПР від 08.08.2019 р.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (наказ Міністерства освіти і науки України № 1413 від 24.10.2017 р.).

Наказом Міністерства освіти й науки України від 17.03.2020 № 409 “Список друкованих періодичних видань, які включаються в Перелік наукових професійних видань України” журналу надана категорія “Б”.

Журнал індексується міжнародними наукометричними базами CrossRef, Google Scholar, НБУ ім. В.І. Вернадського

ISSN (друк) 2308-3220
ISSN (on-line) 2664-5238
DOI префікс: 10.31071