Редакция

Редакционная коллегия

Главный редактор А. Н. Хвисюк

Заст. голов. ред. О. П. Волосовець, Ю. В. Вороненко

Науковий редактор Б. М. Даценко

Відповідальний секретар О. О. Рожнов

Члени редколегії: М. А. Власенко, Г. І. Гарюк, А. М. Гольцев, Є. М. Горбань, О. В. Грищенко, М. О. Корж, В. С. Крутько, В. Г. Марченко, М. В. Мороз, В. Ф. Москаленко, В. В. Ніконов, О. К. Попсуйшапка, С. М. Ромаєв, М. І. Хвисюк, О. А. Цодікова, І. З. Яковцов

Редакционный совет

О. В. Більченко (Харків),

П. В. Волошин (Харків),

О. Я. Гречаніна (Харків),

І. М. Гришин (Мінськ),

Ю. І. Губський (Київ),

Г. В. Дзяк (Дніпропетровськ),

Д. І. Заболотний (Київ),

П. М. Зубарев (Санкт-Петербург),

В. М. Коваленко (Київ),

В. Г. Ковешников (Луганськ),

В. М. Козаков (Донецьк),

М. М. Коренєв (Харків),

В. І. Кривобок (Харків),

В. Ф. Куліковський (Бєлгород),

А. О. Лобенко (Одеса),

О. Ю. Майоров (Харків),

Н. Г. Малова (Харків),

О. С. Никоненко (Запоріжжя),

Б. А. Рогожин (Харків),

М. Д. Тронько (Київ),

В. І. Цимбалюк (Київ)

Редакционно-издательский отдел

Начальник отдела: А. М. Невежина

Редактор: Н. А. Балабуха

Корректор: О. А. Невежина