Редакція

Редакційна колегія

Головний редактор О. М. Хвисюк

Заст. голов. ред. О. П. Волосовець, Ю. В. Вороненко

Науковий редактор Б. М. Даценко

Відповідальний секретар О. О. Рожнов

Члени редколегії: О. В. Більченко, І. О. Вороньжев, Г. І. Гарюк, М. А. Георгіянц, А. М. Гольцев, Є. М. Горбань, О. В. Грищенко, Г. М. Даниленко, Ю. А. Дьомін, М. О. Корж, В. С. Крутько, О. В. Любченко , В. Г. Марченко, В. М. Мороз, В. Ф. Москаленко, В. В. Ніконов , О. К. Попсуйшапка, С. М. Ромаєв , М. І. Хвисюк, В. Й. Целуйко, О. А. Цодікова, І. З. Яковцов

Редакційна рада

І. Ю. Багмут (Харків),

П. В. Волошин (Харків),

О. Я. Гречаніна (Харків),

І. М. Гришин (Мінськ),

Ю. І. Губський (Київ),

Д. І. Заболотний (Київ),

П. М. Зубарев (Санкт-Петербург),

В. М. Коваленко (Київ),

М. М. Коренєв (Харків),

В. І. Кривобок (Харків),

В. Ф. Куліковський (Бєлгород),

А. О. Лобенко (Одеса),

О. Ю. Майоров (Харків),

Н. Г. Малова (Харків),

О. С. Никоненко (Запоріжжя),

Б. А. Рогожин (Харків),

М. Д. Тронько (Київ),

В. І. Цимбалюк (Київ)

Редакційно-видавничий відділ

Начальник відділу: А. М. Нєвєжина

Редактор: О. Ю. Шульгіна

Коректор: В. В. Трубай