Зміст #42 (2/2021)

Політика та стратегія в галузі охорони здоров’я

О. М. Касьянова, А. Г. Разумна, К. Д. Каруник, Т. О. Стриженко

НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Медична освіта

Н. В. Манащук, Н. В. Чорній, С. І. Бойцанюк

ВИКЛАДАННЯ РОЗДІЛУ «ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ» В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Сучасні проблеми медицини

О. А. Опарін, Н. В. Семенова, Т. М. Опаріна

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ ПОЄДНАНО З ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ

О. В. Грищенко, С. В. Коровай, І. В. Лахно

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕТОДІВ ТА ЇХ КОМБІНАЦІЙ У ПРОФІЛАКТИЦІ ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ

Д. В. Жегестовська, М. В. Гребеник

ПРОГНОСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛЕЙКОЦИТАРНИХ ПОКАЗНИКІВ У КОНТЕКСТІ ГОСПІТАЛЬНОЇ СМЕРТНОСТІ СЕРЕД ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГОСТРИМ ІНФАРКТОМ МІОКАРДА

С. В. Косулін, Ю. О. Вінник, Ю. В. Іванова

ТАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ГЕПАТОРЕНАЛЬНОГО СИНДРОМУ У ХВОРИХ ІЗ БЛАСТОМАТОЗНОЮ МЕХАНІЧНОЮ ЖОВТЯНИЦЕЮ

Л. А. Леонова, Л. В. Останкова, М. О. Бондарович, М. В. Останков, А. М. Гольцев

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ТЕРАПІЇ АТОПІЧНОГО ДЕРМАТИТУ КОНСЕРВОВАНИМИ КЛІТИНАМИ ФЕТАЛЬНОЇ ПЕЧІНКИ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

О. П. Костиренко, І. Ю. Попович, А. В. Марченко, І. Ю. Литовченко, Ю. В. Сідаш

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ «ЦИТЕАЛ» У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПАТОЛОГІЄЮ ПАРОДОНТА

Наукові огляди та клінічні лекції

А. Ю. Ніконов, Н. М. Бреславець, А. О. Житомирський, С. А. Гордієнко

ВИКОРИСТАННЯ ЛАЗЕРНОГО ЗВАРЮВАННЯ ПІД ЧАС НЕГАЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ПАЦІЄНТІВ ПРИ ПОВНІЙ ВІДСУТНОСТІ ЗУБІВ

О. А. Панкова

КАТЕСТАТИН ЯК РЕГУЛЯТОР АКТИВНОСТІ СИМПАТИЧНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК І ПРОГРЕСУВАННЯ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ ТА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ

Дискусії

П. В. Російський, Ю. О. Ворошилова, Ш. Таравнех

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СКЛАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ІНФОРМОВАНОЇ ДОБРОВІЛЬНОЇ ЗГОДИ НА ОРТОДОНТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ

На допомогу лікареві-практику

М. С. Бринза, М. М. Караванова, К. А. Лапшина

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТА З ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ДИСПЕПСІЄЮ НА ПРИКЛАДІ КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ

Трибуна молодого вченого

М. О. Гогія

АНАЛІЗ ПРИЧИН ТА ФАКТОРІВ РИЗИКУ ЛЕТАЛЬНОСТІ ПОСТРАЖДАЛИХ З АБДОМІНАЛЬНОЮ ТРАВМОЮ

Н. Ю. Букулова

ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ ВИРАЗКОВОГО КОЛІТУ В ДІТЕЙ НА СТАЦІОНАРНОМУ ЕТАПІ

Т. В. Золотарьова

ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КАТЕТЕРНОЇ АБЛЯЦІЇ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ НА КОГНІТИВНІ ФУНКЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ

Короткая ссылка на эту статью: http://promedosvity.in.ua?lang=uk&p=7309

Оставить комментарий

You must be logged in to post a comment.