ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У МЕДИЧНИХ ЗВО В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

PUMTS. 2021; 41(1): 5-9.
https://doi.org/10.31071/promedosvity2021.01.005

Пандемія COVID-19 змінила всі аспекти життя й навчання у світі й Україні. Карантинні обмеження унеможливили проведення навчального процесу в медичних закладах вищої освіти традиційними методами (усне та письмове опитування, тестування, відвідування лекцій, участь у клінічних розборах пацієнтів та операціях), що викликало перебудову навчального процесу й переходу на дистанційну форму навчання. Метою роботи було висвітлення особливостей організації дистанційного навчання у вищих медичних закладах України в період пандемії на прикладі Тернопільського національного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського. Для ефективного проведення дистанційного навчального процесу використовують Learning management systems онлайн навчальну платформу Moodle. Завдяки динамічності, модульності, гнучкості цієї платформи студенти мають безперервний доступ до навчальних матеріалів, проходять поточний і підсумковий тестовий контроль рівня засвоєння знань і підготовку до складання іспиту Крок-1, Крок-2. Онлайн сервіс Microsoft Teams дає змогу комунікувати викладачу й студентам у режимі реального часу, проводити відеолекції, дискусії, опитування, контроль самопідготовки студентів, підвищувати мотиваційну складову підготовки створенням креативних запитань у Forms, проведенням марафонів на швидкість виконання та ін. Для якісного дистанційного навчального процесу необхідна його цифровізація й інформатизація, командна робота викладачів і студентів, зміна ролі викладача як ментора та координатора, підвищення мотиваційної складової завдяки впровадженню творчих підходів до навчання.

REFERENCES
 1. Althwanay, A., Ahsan, F., Oliveri, F., Harshit, K., Mehkari, Z., & Mohammed, L., et al. (2020). Medical Education, Pre- and Post-Pandemic Era: A Review Article. Cureus, 12(10), e10775. URL: https://doi.org/10.7759/cureus.10775.
 2. Al Samaraee, A. (2020). The impact of the COVID-19 pandemic on medical education. British Journal of Hospital Medicine, 81, 7, 1-4. URL: https://doi.org/10.12968/hmed.2020.0191.
 3. Skrypnyk, I. M., Maslova, G. S, Prykhodko, N. P., Gopko, O. F., & Shaposhnyk, O. A. (2020). Vykorystannia dystantsiinykh metodiv navchannia v medychnii osviti [Using of distance education methods in medical education]. Problemy bezperervnoi medychnoi osvity ta nauky — Problems of uninterrupted medical training and science, 3(39), 29‒32 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.03.029
 4. Kulaha, I. V, Ilnytskiy, D. O., Strelnik, S. O., Matviychuk, A. V., Vasylkova, N. V., & Turchaninova, V. M., et al.(2013). Svitovyi dosvid orhanizatsii ta rozvytku universytetskoi systemy dystantsiinoho navchannia [World experience in the organization and development of the university distance learning system]. Instytut vyshchoi osvity KNEU imeni Vadyma Hetmana — National Economic University named after Vadym Hetman [in Ukrainian]. URL: https://kneu.edu.ua/userfiles/education2_0/13-4713_verstka(1).pdf.
 5. Sysoieva, S. O,. & Osadcha, P. K. (2019). Stan, tekhnolohii ta perspektyvy dystantsiinoho navchannia u vyshchii osviti Ukrainy [Condition, technologies and prospectsof distance learning in the higher education of Ukraine]. Information Technologies and Learning Tools, 70(2), 271-284 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.33407/itlt.v70i2.2907
 6. Kushniruk, A. V. (2019). Vykorystannia platform dlia upravlinnia elektronnym navchanniam u zakladakh zahalnoi serednoi osvity [Use learning management system in basic secondary education]. Open educational e-environment of modern University, 6, 26-34 [in Ukrainian]. URL: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019.6.2634.
 • Короткая ссылка на эту статью: http://promedosvity.in.ua?lang=uk&p=7135

  Оставить комментарий

  You must be logged in to post a comment.