Пам’яті професора Ярослава В’ячеславовича Пішеля

19 квітня 2014 р. на 90-му році пішов із життя видатний ученийневролог, педагог, лікар, людина великої душі, прекрасних помислів і дій — Ярослав В’ячеславович Пішель. Я. В. Пішель народився 5 травня 1924 р. у селі Мала Зубівщина в родині чеських переселенців. Після закінчення середньої школи з 1942 по 1946 рр. служив у Радянській Армії. Ярослав В’ячеславович учасник Великої Вітчизняної війни, має державні нагороди.

Після демобілізації вступив до Чернівецького медичного інституту, потім навчався в Київському медичному інституті, який закінчив у 1950 р.

Після проходження в 1953 р. клінічної ординатури за спеціальністю «Нервові хвороби» працював спочатку асистентом, а потім доцентом кафедри нервових хвороб Вінницького медичного інституту ім. М. І. Пирогова, захистив кандидатську («Лікування сном деяких хвороб нервової системи») та докторську дисертації («Гліобластоми головного мозку»). 24 квітня 1967 р. був призначений директором Харківського НДІ неврології та психіатрії, який очолював 10 років. Під його керівництвом в Інституті активно розроблялися проблеми організації неврологічної допомоги, органічних захворювань головного мозку, вертеброгенної патології периферичної нервової системи та інші наукові напрями нейротравматології та нейроонкології, видавався щорічний збірник наукових праць «Неврологія та психіатрія». У 1973 р. Я. В. Пішель отримав звання професора.

У 1977 р. Я. В. Пішель повертається до викладацької діяльності в Український інститут удосконалення лікарів спочатку на посаду професора, а з 1979 р. — на посаду завідувача кафедри невропатології. У той же час він обирається деканом терапевтичного факультету. Ярослав В’ячеславович був активним учасником численних наукових конференцій і симпозіумів, нагороджений срібною медаллю ВДНГ за розробку та втілення в начальний процес нових методів освіти.

Кафедра неврології, одна з перших кафедр ХМАПО, була заснована ще у 1929 р. відомим українським неврологом А. Б. Йозефовичем. У різні роки кафедру очолювали видатні вчені: проф. Л. Б. Литвак, проф. Ф. Ф. Харченко, проф. О. П. Зінченко, проф. Я. В. Пішель.

Я. В. Пішель є автором понад 200 наукових праць, у тому числі, 4 монографій. Виданий ним у співавторстві з І. І. Шапіро та М. І. Шапіро «Клинико-анатомический атлас рефлексотерапии» (1989, 1991) донині є цінним посібником для лікарів-рефлексотерапевтів. У 2013 р. став співавтором підручника «Рефлексотерапія», виданого Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика.
З 1969 по 1978 рік був відповідальним редактором республіканського міжвідомчого збір ника «Неврологія і психіатрія». Очолював редакційну колегію під час видання праць IV и V з`їздів неврологів і психіатрів України (1967, 1973), а також матеріалів науково-пра
ктичних конференцій (1968, 1970, 1971, 1974, 1989).

Багато років Я. В. Пішель очолював спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями «Неврологія та психіатрія», координував роботу з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. Під його безпосереднім керівництвом підготовлено 5 докторських і 30 кандидатських дисертацій. Ярослав В’ячеславович був популяризатором медичних знань серед населення, регулярно виступав на радіо, по телебаченню, у пресі, був активним членом товариства «Знання».

Після виходу на пенсію Я. В. Пішель продовжував працювати як консультант-невропатолог лікувально-діагностичного центру «Медекспрес» у м. Ворзель, Київської обл. Широка ерудиція, високий професіоналізм, доброзичливість і увага до людей створювали Ярославу В’ячеславовичу позитивний імідж в усіх колективах, де він працював, а також серед хворих і широкого кола медичної громадськості.

В останні роки свого життя Я. В. Пішель багато зусиль доклав до пошуку та систематизації матеріалів щодо своїх предків-чехів і численних родичів, серед яких є чимало відомих медиків, та створення родоводу.

Пам’ять про Ярослава В’ячеславовича Пішеля назавжди залишиться в серцях його колег, учнів, пацієнтів, усіх тих, хто спілкувався з ним протягом життя.

Ректорат і колектив Харківської медичної академії післядипломної освіти. Редколегія журналу «Проблеми безперервної медичної освіти та науки».
Короткая ссылка на эту статью: http://promedosvity.in.ua/?p=689

Оставить комментарий

You must be logged in to post a comment.