ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА МІКРОСТРУКТУРИ ДЕНТИНУ ЗУБІВ ПРИ КОМБІНОВАНОМУ ВИКОРИСТАННІ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА АПІПРОДУКТІВ МЕТОДОМ РАСТРОВОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ МІКРОСКОПІЇ

PUMTS. 2020; 39(3): 77-81.
https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.03.077
Full text (PDF)

Гіперестезія зубів — доволі розповсюджений патологічний стан. Згідно з аналізом наукових публікацій, присвячених лікуванню гіперчутливості дентину зубів через оголення шийок зубів у разі захворювань пародонту, сучасні методи лікування виявляються недостатньо ефективними. Метою роботи було дослідження змін структури гіперчутливого дентину зубів за використання низькоінтенсивного лазерного випромінювання та настойки прополісу за допомогою растрової електронної мікроскопії. Було досліджено 12 зубів з ознаками гіперчутливості дентину, видалених за ортопедичними показаннями в пацієнтів із генералізованим пародонтитом ІІ–ІІІ ступеня тяжкості, хронічного перебігу. Зразки зубів після необхідної обробки були рандомно розділені на чотири групи: 1 група — нанесення фторвмісного лаку, 2 група — нанесення настойки прополісу, 3 група — опромінення діодним (810 нм) лазером, 4 група — комбіноване застосування настойки прополісу та діодного лазера (810 нм). Під час вивчення мікроскопічних знімків необробленої частини зразків усіх груп на поверхні дентину було знайдено пори, що є входами в дентинні канальці, розміром приблизно від 2 до 5 мкм, округлої або овальної форми. У 1 та 2 групі на мікроскопічних знімках зразків була утворена щільна плівка, у 3 групі були візуалізовані входи в дентинні канальці з подвійною структурою. У 4 групі входи до дентинних канальців були щільно закриті, тільки поодинокі отвори залишалися відкритими. Результати растрового електронного мікроскопічного дослідження свідчать про обтурацію дентинних канальців у разі комбінованого застосування настойки прополісу та діодного лазера.

REFERENCES
  1. Abbasi, A. J., Mohammadi, F., & Bayat, M. (2018). Applications of propolis in dentistry: a review. Ethiopian Journal of Health Sciences, 28(4), 505–512. https://doi.org/10.4314/ejhs.v28i4.16.
  2. Biagi, R., Cossellu, G., & Sarcina, M. (2015). Laser-assisted treatment of dentinal hypersensitivity: a literature review. Annali Di Stomatologia, VI(3–4), 75–80. https://doi.org/10.11138/ads/2015.6.3.075.
  3. Brännström, M., & Äström, A. (1972). The hydrodynamics of the dentine; Its possible relationship to dentinal pain. Int Dent J, 2, 219–227.
  4. Chen, C., Parolia, A., Pau, A., & Celerino de Moraes Porto, I. (2015). Comparative evaluation of the effectiveness of desensitizing agents in dentine tubule occlusion using scanning electron microscopy. Australian Dental Journal, 60(1), 65–72. https://doi.org/10.1111/adj.12275.
  5. Farooq, I., Moheet, I. A., & AlShwaimi, E. (2015). In vitro dentin tubule occlusion and remineralization competence of various toothpastes. Archives of Oral Biology, 60(9), 1246–1253. https://doi.org/10.1016/j.archoralbio.2015.05.012.
  6. Khurshid, Z., Naseem, M., & Zafar, M. S. (2017). Propolis: A natural biomaterial for dental and oral healthcare. Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects, 11(4), 265–274. https://doi.org/10.15171/joddd.2017.046.
  7. Kripal, K., Chandrasekaran, S., Kumar, V., Chavan, S. D., & Dileep, A. (2019). Treatment of dentinal hypersensitivity using propolis varnish: A scanning electron microscope study. Indian Journal of Dental Research, 30(2), 249–253. https://doi.org/10.4103/ijdr.ijdr_400_18.
  8. Leye Benoist, F., Niang, S. O., & Faye, B. (2016). Treatment of Dentin Hypersensitivity: A Systematic Review of Randomized Clinical Trials. Journal of Dentistry and Oral Care Medicine, 2(2), 204–224. https://doi.org/10.15744/2454-3276.2.204.
  9. Pandey, R., Koppolu, P., & Kalakonda, B. (2017). Treatment of dentinal hypersensitivity using low-level laser therapy and 5 % potassium nitrate: A randomized, controlled, three arm parallel clinical study. International Journal of Applied and Basic Medical Research, 7(1), 63–66. https://doi.org/10.4103/2229-516x.198526.
Короткая ссылка на эту статью: http://promedosvity.in.ua?lang=uk&p=6779

Оставить комментарий

You must be logged in to post a comment.